Presentatie gedragsexpert

Hechting en de zes rollen
 van de docent  Praktijkonderzoek 

Stefanie Oude Spraakste 
Ramon Pasveer 
Bart Heidkamp 

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hechting en de zes rollen
 van de docent  Praktijkonderzoek 

Stefanie Oude Spraakste 
Ramon Pasveer 
Bart Heidkamp 

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat deze presentatie over

- Waarom dit onderwerp? 
- Zes rollen van de docent 
- Hechting 
- Docent handelen wanneer je een leerling met                 hechting in de klas hebt. 
- Nawoord 
- Bronnen 
 

Slide 2 - Tekstslide

Waarom dit onderwerp

- Herkenbaarheid, meer kennis in opdoen
- 6 rollen van de docent
- Zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van de         leerling

Slide 3 - Tekstslide

De zes rollen van de docent

Slide 4 - Tekstslide

De eerste rol is die van gastheer.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 5 - Open vraag


Kerntaken gastheer

1. Contact maken 
2. Regisseren van de groep 
3. Zorgen dat de leerling startklaar is 

Slide 6 - Tekstslide

De eerste rol is die van presentator.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 7 - Open vraag


Kerntaken presentator

1. Aandacht vangen van leerlingen. 
2. Structuur aanbrengen in de les. 
3. Werken met concreet geformuleerde doelen. 
4. Leerlingen motiveren voor en laten   
    oriënteren op de les. 
5. Leider zijn in de klas. 
 

Slide 8 - Tekstslide

De eerste rol is die van didacticus.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 9 - Open vraag


Kerntaken didacticus

1. Activeren van het leerproces van leerlingen. 
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier. 
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren. 
4. Omgaan met verschillende tussen leerlingen. 
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten. 
6. Werkvormen inzetten. 
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken. 


Slide 10 - Tekstslide

De eerste rol is die van leercoach.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 11 - Open vraag


Kerntaken leercoach

 1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen. 
2. Didactisch coachen (individuele zelfsturing). 
3. Pedagogisch coachen (individuele zelfcontrole). 
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag. Slide 12 - Tekstslide

De eerste rol is die van pedagoog.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 13 - Open vraag


Kerntaken pedagoog

1. Een veilig pedagogisch klimaat    
    scheppen. 
2. Een stimulerend leer- en  
    werkklimaat scheppen. 

  Slide 14 - Tekstslide

De eerste rol is die van afsluiter.
Welke kerntaken zijn hierbij belangrijk?

Slide 15 - Open vraag


Kerntaken afsluiter

1. Inhoudelijk samenvatten van de les. 
2. Evalueren van de leerdoelen door de leerlingen. 
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het  
    effect ervan(leerproces). 
4. Vooruitblikken 
5. Les op tijd afsluiten 


  Slide 16 - Tekstslide

Hechting

Slide 17 - Tekstslide

Hechting

Slide 18 - Woordweb

Hechtingsproblematiek

1. Veilige hechting  
2. Onveilig vermijdende hechting   
3. Ambivalente hechting 
4. Gedesorganiseerde hechting 


Slide 19 - Tekstslide

Hoe gaan jullie om met hechtingsproblematieken op school?

Slide 20 - Open vraag


veilig
onveilig vermijdend
onveilig ambivalent
gedesorganiseerd
gastheer
De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven 
presentator
De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven
didacticus
De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven 
leercoach
De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven 
pedagoog
De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven 
afsluiter

De kerntaken zoals die hierboven zijn omschreven 
Terugblik individueel met de leerling, gericht op het gedrag en werkhouding. Vanuit een positieve houding. 

Slide 21 - Tekstslide