MU Les 6.3

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 6.3

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
- Mededelingen
- Rapportgageformulier & tussentijdsverslag (herhaling)
- LOB P6
- Sociogram
- Resultaten P5
- Sinterkerst
- Aan het werk
Slide 3 - Tekstslide

Mededelingen
- morgen examenmap mee
- volgende week 5 dec. Wie gaat er naar stage?

Slide 4 - Tekstslide

BPV - tussentijdsgesprek
- Afspraak voor stagebezoek is gemaakt

- Gesprek moet worden voorbereid (zie werkboek blz. 15)

- Voor gesprek MOET rapportageformulier digitaal ingevuld zijn > het formulier kun je vinden in Teams > inleveren op tijd in Teams


Slide 5 - Tekstslide

BPV - rapportageformulier
- Rapportageformulier (blz. 41/42/43 BPV-werkboek ) moet voor tussentijdsgesprek digitaal ingevuld zijn en besproken zijn met de praktijkbegeleider
- Na gesprek eventueel aanvullen met besproken zaken en gemaakte afspraken toevoegen
- Hierna laten ondertekenen door praktijkfunctionaris, mentor en student
- Ondertekend door student, praktijkbegeleider en mentor inleveren in ELO

Slide 6 - Tekstslide

Tussentijdsverslag
- Je schrijft verslag waarin voor vijf praktijkvoorbeelden wordt uitgewerkt hoe er de afgelopen tien a  vijftien weken aan de beroepshouding en de interactievaardigheden is gewerkt.
- Je beschrijft in die vijf praktijkvoorbeelden ook jouw functioneren als
onderwijsassistent.
- Je beschrijft het verloop van de planning en uitvoering van de tot nu toe
gestarte opdrachten en/of examens
- Tevens moet de feedback die de praktijkfunctionaris heeft gegeven in het verslag worden verwerkt. Denk dan aan de algemene feedback, maar ook feedback gericht op opdrachten en examens.

Slide 7 - Tekstslide

vervolg
- Tot slot formuleer je twee leerdoelen uit de beroepshoudingslijst en twee leerdoelen uit de interactievaardighedenlijst voor de komende tien a vijftien weken. Deze vier leerdoelen worden SMART uitgeschreven en per leerdoel beschrijf je twee actiepunten waarin je beschrijft hoe/waarmee jij het doel gaat bereiken.
Het verslag wordt voorzien van:
  1. Naam student en datum
  2. Stageplek en doelgroep
  3. Naam praktijkfunctionaris
- Het verslag wordt getekend voor gezien door de praktijkfunctionaris en daarna door de student ingeleverd in Teams en na goedkeuring mentor in ELO (foto goedkeuring).

Slide 8 - Tekstslide

LOB-opdrachten P6
- Motievenreflectie - Ontdek je passie betekent:
Nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan.
- Je wordt je bewust van wat je belangrijk vindt in je leven, opleiding en werk.
- Je ontdekt wat je voldoening geeft en wat je (nog) nodig hebt om zinvol en prettig te kunnen werken.

Slide 9 - Tekstslide

vijf opdrachten Motievenreflectie
1. Rode en groene momenten
2. Energie uit werk 
3. Ontdek je passie 
4. Visionboard
5. Zo werk ik over 5 jaar

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht
- Teams - Mentoraat/Loopbaan - LOB - P6

- Lees de opdrachten LOB P6 Motievenreflectie goed door

- Maak voor jezelf een keuze welke opdracht je gaat maken

- Bekijk goed of de opdracht individueel, in tweetal of in groepjes is > vermeld namen van medestudenten
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

Welke LOB-opdracht ga jij in P6 uitvoeren?
1. Rode en groene momenten
2. Energie uit werk
3. Ontdek je passie
4. Visionboard
5. Zo werk ik over 5 jaar

Slide 12 - Poll

Sociogram
Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties in de klas. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn.
Wie heeft dit wel eens gezien en wat haal je eruit?

Slide 13 - Tekstslide

Resultaten P5
- Vul in het schema de resultaten van P5 in
- Bekijk hoeveel studiepunten je behaald hebt, zie Elo.

Slide 14 - Tekstslide

 Sinterkerst 
maandag december
- Wat gaan we doen?
- Jullie krijgen 25 minuten de tijd om er samen uit te komen.

Slide 15 - Tekstslide

opdrachten P6
- BPV Rapportageformulier > voor je gesprek in Teams plaatsen
- BPV Tussentijdsverslag > 27 januari
BPV Beroepshoudingsaspectenlijst > 27 januari
- BPV Interactievaardighedenlijst > 27 januari
- LOB Keuze-opdracht Motievenreflectie > 27 januari
- Intervisie > Eindverslag > 27 januari

Slide 16 - Tekstslide

Aan het werk .....

- Opdrachten inleveren in ELO

- Start opdrachten P6

Slide 17 - Tekstslide