Mentoruur P2 - les 2

Mentoruur
Periode 2, Les 2
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Mentoruur
Periode 2, Les 2

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
Evaluatie keuzedelen
Mededelingen 
ELO studiepunten
Opdrachten P6
MBO-card
Sinterklaas/ kerst
Checken gegevens stagebegeleider
Aanmaken Digibib account
VoortgangSlide 2 - Tekstslide

Hoe heb je de keuzedelenweek ervaren?
0100

Slide 3 - Poll

Wat heb je als positief ervaren tijdens de keuzedelenweek?

Slide 4 - Open vraag

Wat heb je als negatief ervaren tijdens de keuzedelenweek?

Slide 5 - Open vraag

Mededelingen
- NOT afgelast
- Open dag woe 8 dec. 
   Wie komt helpen?
- Stagebezoek deze week: Leah en Lindsey (tussenverslag)
- Engels

Slide 6 - Tekstslide

ELO studiepunten
Ga op je laptop naar de ELO
- Hoeveel studiepunten heb je?
- Welke mis je? En waarom?

Eventueel uploaden van opdrachten

Slide 7 - Tekstslide

opdrachten P6
- BPV Tussentijdsverslag > 17 december
- BPV Rapportageformulier > 24 december
BPV Beroepshoudingsaspectenlijst > 24 december
- BPV Interactievaardighedenlijst > 24 december
- LOB Keuze-opdracht Motievenreflectie > 21 januari
- Intervisie > Eindverslag > 21 januari

Slide 8 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het
tussentijdsgesprek?

Slide 9 - Woordweb

BPV - tussentijdsverslag
- Je schrijft verslag waarin voor vijf praktijkvoorbeelden wordt uitgewerkt hoe er de afgelopen tien a vijftien weken aan de beroepshouding en de interactievaardigheden is gewerkt.
- Je beschrijft in die vijf praktijkvoorbeelden ook zijn/haar functioneren als
onderwijsassistent.
- Je beschrijft het verloop van de planning en uitvoering van de tot nu toe
gestarte opdrachten en/of examens
- Tevens moet de feedback die de praktijkfunctionaris heeft gegeven in het verslag worden verwerkt. Denk dan aan de algemene feedback, maar ook feedback gericht op opdrachten en examens.
Slide 10 - Tekstslide

vervolg
- Tot slot formuleer je twee leerdoelen uit de beroepshoudingslijst en twee leerdoelen uit de interactievaardighedenlijst voor de komende tien a vijftien weken. Deze vier leerdoelen worden SMART uitgeschreven en per leerdoel beschrijf je twee actiepunten waarin je beschrijft hoe/waarmee jij het doel gaat bereiken.
Het verslag wordt voorzien van:
  1. Naam student en datum
  2. Stageplek en doelgroep
  3. Naam praktijkfunctionaris
- Het verslag wordt getekend voor gezien door de praktijkfunctionaris en daarna door de student gescand en ingeleverd in ELO.

Slide 11 - Tekstslide

BPV - tussentijdsgesprek
- Afspraak maken i.o.m. praktijkbegeleider via datumprikker.nl > e-mail HC gebruiken!
- Gesprek (30 min) vindt plaats via Teams
- Gesprek moet worden voorbereid (zie werkboek blz. 16)
- Voor gesprek moet tussentijdsverslag ingeleverd zijn
- Voor gesprek moet rapportageformulier digitaal ingevuld zijn
- Voor gesprek moeten beroepshoudingsaspectenlijst en de interactievaardighedenlijst P6 ingevuld zijn

Slide 12 - Tekstslide

BPV - rapportageformulier
- Rapportageformulier (blz. 44/45 werkboek ) moet voor tussentijdsgesprek digitaal ingevuld zijn en besproken zijn met de praktijkbegeleider

- Na gesprek eventueel aanvullen en gemaakte afspraken toevoegen

- Hierna laten ondertekenen door praktijkfunctionaris, mentor en student

- Ondertekend inleveren in ELO

Slide 13 - Tekstslide

SMART staat voor:
A
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
B
speciaal, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde:
A
1. tussentijdsverslag 2. tussentijdsgesprek 3. rapportageformulier
B
1. tussentijdsverslag 2. rapportageformulier 3. tussentijdsgesprek

Slide 15 - Quizvraag

Voor het gesprek moeten het tussentijdsverslag en het rapportageformulier ingeleverd zijn in Teams.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Het rapportageformulier mag tijdens het gesprek niet aan worden gevuld met besproken punten en afspraken.
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Aan het werk .....
- Overzicht resultaten P5 invullen

- Opdrachten inleveren in ELO

- Start opdrachten P6

Slide 18 - Tekstslide

MBO-card
Samen activeren van de card, zie mail Monique.


Slide 19 - Tekstslide

Sinterklaas/ kerst
Wat gaan we doen?
Wanneer gaan we het doen?
Ideeën?


Slide 20 - Tekstslide

Checken gegevens SB
Check even of het mailadres klopt ivm aankomende examens.

Slide 21 - Tekstslide

Digibib
1. Log in bij ELO
2. Open in een ander tabblad de digibib
3. Kies "inloggen via entree"
4. Maak je gegevens compleet
5. Ga naar "productcatalogus"
6. Kies "zorg en welzijn"
7. Kies "pedagogisch werk"
8. Kies "examens"
9.  Kies "serie 2016"
10. Kies "Pedagogisch werk Onderwijsassistent" en klik op voeg toe
Je kunt nu alle examens inzien! 


Slide 22 - Tekstslide

Is het je gelukt om je account te voltooien en heb je het examenpakket toegevoegd?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quizvraag

Voortgang
  • Invullen van het Harpa formulier
  • Indeling is via de mail gestuurd
  • Voortgangsuur van vandaag:
- David
- Sven
- Ryan
- Mellani

Slide 24 - Tekstslide