2021 Hindoegoden

Hindoeïsme: Hindoegoden


\


Behandeling van H3
De hindoegoden
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hindoeïsme: Hindoegoden


\


Behandeling van H3
De hindoegoden

Slide 1 - Tekstslide

1. Hoe zou jij zo uitgebreid mogelijk de betekenis van Brahman omschrijven?

Slide 2 - Open vraag

Lesinhoud
Kennismaking met het Hindoeïsme
Ontstaan en geschiedenis van het hindoeïsme
  • - Belangrijke invloeden 
  • - De Veda's
  • - Hindoeïstische ideeën
De Hindoegoden
Heilige schriften 

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
13. Aan de hand van voorbeelden een onderscheid maken tussen polytheïstische, monotheïstische en monistische hindoes. 
14. Kenmerken herkennen en toelichten van de volgende hindoegoden:
- Ganesha
- Brahma
- Vishnu
- Shiva
- Lakshmi
- Krishna
- Kali
- Hanuman

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Monisme
Volgens de meeste hindoes bestaat alles uit energie, trillingen of frequenties. Denk aan de oude Veda's, de kennis die ooit door mensen in hoge meditatieve toestanden zijn ontvangen door in een hoger bewustzijn verbinding maken met deze trillingen vol met informatie. Ook zou je kunnen zeggen dat Brahman bestaat uit energie, die weer bestaat uit verschillende krachten/kenmerken. Wanneer hindoes niet echt in 'een God' geloven maar wel in een kracht die aanwezig is in het universum noemen we dat monisme

Slide 6 - Tekstslide

De hindoegoden
Er zijn vaak vele oorzaken van waarom hindoegoden bepaalde kenmerken hebben. Er bestaan soms diverse, tegenstrijdige mythen. Hierdoor bestaan er verschillende uitingsvormen maar ook interpretaties over wat die god kan doen.  Sommige interpretaties over wat een god kan doen moet je in het geheel bekijken (dus alle invloeden bij elkaar nemen en niet los van elkaar zien) = verwarrend! Bijvoorbeeld:
- Zo zien we dat Shiva één hoofd heeft, maar in een bepaalde situatie ook vijf...
- Ganesha wordt soms blauw afgebeeld maar dit is helemaal niet de regel
- Meerdere goden hebben ‘moed’ of ’wijsheid’ staan als invloed, maar dit moet je zien in combinatie met de overige invloeden.
Voor het leren houd je het lesboek + de stof uit LU aan! 

Slide 7 - Tekstslide

2. Optionele opdracht: maak van alle hindoegoden en de leerstof uit je lesboek en deze LU leerkaartjes. Schrijf op de ene kant van het kaartje de naam van de hindoegod en op de andere kant de kenmerken van deze hindoegod. Maak een foto van (een deel van) de kaartjes (als 'bewijs') en upload die hier. Dit kan/mag ook op een later moment.

Slide 8 - Open vraag

Brahma, Vishnu en Shiva
Vaak worden deze drie goden als de belangrijkste goden gezien omdat zij de belangrijkste aspecten van het goddelijke bevatten: de scheppende, beschermende en vernietigende kracht in het universum. 

Slide 9 - Tekstslide

Brahma
'De schepper' binnen Brahman. Heeft vaak vier hoofden (verwijzen naar de vier Veda’s)
. Alles dat gemaakt of gecreëerd wordt is onder zijn invloed ontstaan. Heeft meerdere armen. Alhoewel alle andere hindoegoden op meerdere plekken op de wereld worden vereerd is er op de hele wereld maar één tempel gewijd aan de god Brahma, deze is te vinden in Pushkar in India.Slide 10 - Tekstslide

Vishnu
Is de beschermende god
. Waakt over de wereldorde. Heeft ook invloed op: huiselijk geluk,  welzijn, rijkdom (in beschermende zin). Is blauw van kleur, heeft vier armen, rijdt vaak op een adelaar maar kan ook rusten op een slang die op de oceaan drijft. Zijn partner is Lakshmi. Heeft meerdere incarnaties/avatars.

Slide 11 - Tekstslide

Shiva
Is de vernietigende god
. Dat is niet perse negatief. Is bijvoorbeeld ook de vernietiger van het kwaad . Is blauw van kleur
, is asociaal. Ziet eruit als een asceet, draagt dreadlocks en is stoned van de hasj/ganja. Smeert zijn lichaam in met as  . Draagt een berenvel/tijgervel. Draagt gifslang(en). Heeft een derde oog. In zijn haar zit een maansikkel (symbool voor de dood). Er stroomt water uit hem (de rivier de Ganges). Draagt vuur bij zich. Heeft een drietand als wapen (symbool voor vernietiging). Heeft een schedel bij zich (het vijfde hoofd van Brahma, waardoor Brahma nu vier ipv vijf hoofden heeft)
. Parvati is zijn vrouw en Ganesha is hun zoon.Slide 12 - Tekstslide

Ganesha
Meest populaire hindoegod met een olifantenhoofd. Kan problemen wegnemen (en als je hem niet vereert zadelt hij je met problemen op). Beschermheilige van reizigers. Staat daarom ook voor moed en wijsheid. Zoon van Shiva en Parvati.
Rijdt op een muis/rat. Heeft vier armen. Heeft een korte en een lange slagtand. Heeft vaak het symbool ohm op zijn lichaam. Staat/zit  meestal op een lotus. 


Slide 13 - Tekstslide

Kali
Kali is een incarnatie van Parvati, de vrouw van Shiva.  Staat vaak op haar man Shiva en heeft de drietand van Shiva in handen. Kali staat symbool voor de energieke kracht die nodig is bij vernietiging van demonen en daarom is zij beschermster van het goede. Kan in die rol dus ook invloed hebben op ontbinding en vernietiging. 
Speelt een specifieke rol bij de vernietiging van de wereld aan het einde der tijden: beheerst daarin de duistere ‘rusttijd’. 
Is eigenlijk zwart van kleur (vaak blauw)
. Meerdere armen. Woeste ogen. Uithangende tong. Halssnoer met mensenhoofden.  Heeft ook vaak een zwaard bij zich. Vaak in dansende positie. 
Let op: als je gaat googelen kom je ook andere Kali's tegen, raak daarmee niet in verwarring. 


Slide 14 - Tekstslide

Lakshmi
Godin van voorspoed
, licht, rijkdom, geluk, schoonheid, vruchtbaarheid en liefde. Speelt ook een rol bij de bevrijding uit de cyclus van leven en dood. Meerdere armen. Zit op een lotus. Partner van Vishnu. Wordt vaak afgebeeld met stromend geld 


Slide 15 - Tekstslide

Krishna
Herstelt eerlijkheid/braafheid. Vernietigt demonische eigenschappen. Blauw van kleur
. Wordt omgeven door liefde. Maakt muziek. Vaak omgeven door koeien. . Een avatar/incarnatie van Vishnu (de beschermer). Vertelt aan Arjuna ‘de Bhagavadgita’ een belangrijke hindoeïstische heilige tekst. 


Slide 16 - Tekstslide

Hanuman
God met een apenkop. Is wachter/lijfwacht. Staat voor kracht, macht, energie, wijsheid. Heeft genezende krachten

Slide 17 - Tekstslide

Terugkoppeling leerdoelen
13. Aan de hand van voorbeelden een onderscheid maken tussen polytheïstische, monotheïstische en monistische hindoes. 
14. Kenmerken herkennen en toelichten van de volgende hindoegoden:
- Ganesha
- Brahma
- Vishnu
- Shiva
- Lakshmi
- Krishna
- Kali
- Hanuman

Slide 18 - Tekstslide

Volgende les
Kennismaking met het Hindoeïsme
Ontstaan en geschiedenis van het hindoeïsme
  • - Belangrijke invloeden 
  • - De Veda's
  • - Hindoeïstische ideeën
De Hindoegoden
Heilige schriften 

Slide 19 - Tekstslide