H1.4 rekenen aan mengsels

welke vragen hebben jullie?
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

welke vragen hebben jullie?

Slide 1 - Tekstslide

H1.4 Rekenen aan mengsels

Slide 2 - Tekstslide

leerdoelen
 • Ik kan uitrekenen hoeveel stof in een mengsel zit.
 • Ik kan berekeningen uitvoeren met de oplosbaarheid van      een stof.

Slide 3 - Tekstslide

hoeveel stof in een mengsel
 • vaste stof = massapercentage (massa%)
 • hoeveel gram van een stof in 100 gram mengsel
 • vloeistof = volumepercentage (volume%)
 • hoeveel mL van een stof in 100 mL mengsel
 • gas = volumepercentage (volume%)

Slide 4 - Tekstslide

hoeveel % 
 • er blijkt 20 g vet in 50 g boter te zitten. Hoe groot is het massapercentage vet?
 •  gegeven: 20 g vet en 50 g boter
 • gevraagd: massa% vet


 • massa%= 100 : 50 x 20 = 40 %
massa(g)
  50
    1
  20
massa%
100 

Slide 5 - Tekstslide

andersom
 • in fles wijn zit 9% alcohol van 75 mL. Hoeveel ml alcohol zit in de fles wijn?
 •  gegeven: 9% alcohol in 75 mL
 • gevraagd: aantal mL alcohol in 75 mL wijn?


 • 9 :75 x100 = 12 %
volume(ml)
  75
  1
100
volume%
9

Slide 6 - Tekstslide

opdracht

Wat: lees blz 19 t/m 21 van je lesboek
          maak: opgaven 93 t/m 102 van H1.4 
Hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: is huiswerk voor volgende les
Klaar: kijk de vragen na vanuit je uitwerkingenboek 

Slide 7 - Tekstslide

oplosbaarheid
 • hoeveel gram stof kan oplossen in 1L oplosmiddel van 20oC.
 • voorbeeld: oplosbaarheid van zout is 359 g/L

 • er kan niet meer zout oplossen. Doe je er meer in dan is de oplossing verzadigd.
 • doe je er minder is dan is de oplossing onverzadigd.

Slide 8 - Tekstslide

oplosbaarheid
Formule:

                               massa op te lossen stof
oplosbaarheid = ----------------------------------------
                               volume oplosmiddel

Slide 9 - Tekstslide

oplosbaarheid voorbeeld
 • oplosbaarheid van zout is 359 g/L
 • hoeveel zout kan je oplossen in 150 mL?
 • gegeven: 150 mL = 0,15 L  en 359 g/L
 • gevraagd: aantal gram zout
 • je hebt geen 1L maar 0,15 L, dus 359 x 0,15 = 53,9 g zout
 • je kunt 53,9 g zout oplossen in 150 mL

Slide 10 - Tekstslide

opdracht

Wat: lees blz 19 t/m 21 van je lesboek
          maak: opgaven van H1.4 
          (opgaven met ster pas als je alles af hebt)
Hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: is huiswerk voor volgende les
Klaar: kijk de vragen na vanuit je uitwerkingenboek 

Slide 11 - Tekstslide