P2-les6-Maatschappelijke positie

Wat weten we nog van de vorige keer?
Sociale ongelijkheid op het gebied van cultuur, vrije tijd, politiek en gezondheid.
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat weten we nog van de vorige keer?
Sociale ongelijkheid op het gebied van cultuur, vrije tijd, politiek en gezondheid.

Slide 1 - Tekstslide

KERNCONCEPT Sociale ongelijkheid (4)

Beschrijf nu het hele kernconcept.

Slide 2 - Open vraag

KERNCONCEPT Macht (3)

Het (1) in te zetten om bepaalde (2) en de (3) te beperken of te vergroten.


Slide 3 - Open vraag

Wat willen we vandaag bereiken?
Je maakt kennis met de volgende begrippen:
- Sociale stratificatie
- Sociale mobiliteit
- Positietoewijzing
- Positieverwerving

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Sociale stratificatie

Sociale stratificatie is een verdeling van de maatschappij in groepen (sociale lagen) waartussen sociale ongelijkheid bestaat. 


Leden van verschillende sociale lagen verschillen in 

levensstijl, manieren, eetgewoonten, taalgebruik, 

vrijetijdsbesteding en culturele smaak en 

daardoor herkennen mensen elkaar als 

behorend tot een bepaald sociaal milieu. Slide 6 - Tekstslide

Boeren vs. kakkers

Verschillen in ...


- levensstijl (alcohol vs. wijn)

- manieren (hand schudden vs. 3 zoenen)

- eetgewoonten (je weet zelf vs. mes en vork)

- taalgebruik (Marty vs. Matty)

- vrijetijdsbesteding (sporten vs. kopje thee bij de kachel)

- culturele smaak (Mission impossible vs. Bocelli)Slide 7 - Tekstslide

Sociale mobiliteit
De mogelijkheid van individuen of 
groepen om verandering aan te brengen 
in hun maatschappelijke positie.

Kun je op latere leeftijd nog met mes en vork leren eten?
Kun je van een boer veranderen naar een kakker of andersom? 
Is jouw maatschappelijke positie zomaar te veranderen?


Slide 8 - Tekstslide

Positietoewijzing

Het proces van positietoewijzing verwijst 

naar maatschappelijke oorzaken,

waardoor een persoon of groep 

op een bepaalde positie terechtkomt. 


Deze maatschappelijke oorzaken werken 

van buitenaf op de persoon of groep in. 

Slide 9 - Tekstslide

Positieverwerving
Het proces van positieverwerving verwijst naar het verkrijgen van een maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van een persoon of de groep waartoe hij behoort. Wie is het beste voorbeeld van positieverwerving?


Slide 10 - Tekstslide

Sociale mobiliteit
Sociale stratificatie
Positieverwerving
Positietoewijzing
Maatschappelijke oorzaken waardoor een persoon in een bepaalde positie terechtkomt.
De mogelijkheid van individuen om verandering aan te brengen in hun maatschappelijke positie
Het verkrijgen van een maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van een persoon .
Een verdeling van de maatschappij in groepen, waartussen sociale ongelijkheid bestaat

Slide 11 - Sleepvraag

KERNCONCEPT Macht (4)

Beschrijf nu het hele kernconcept.

Slide 12 - Open vraag