2KG 3.5

Unit 3.5
Question Tags
&
Dates
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Unit 3.5
Question Tags
&
Dates

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Schrijf zoveel mogelijk vertalingen op van het onderstreepte zinsdeel
He is very smart, isn't he?

Slide 3 - Open vraag

Schrijf zoveel mogelijk vertalingen op van het onderstreepte zinsdeel
We are not on time, are we?

Slide 4 - Open vraag

Zelf tags maken
Om een tag te maken, gebruik je een stappenplan.
1. Wat is het werkwoord in de zin? Herhaal deze
2. Staat er not in de zin? Ja: not weglaten Nee: not toevoegen
3. Over wie gaat het? I, you, he, she, it, they, we

Voorbeeld: He is nice, .....
1. IS
2. nee, dus isn't
3. he, dus: isn't he ---Goede antwoord: He is nice, isn't he?

Slide 5 - Tekstslide

Nog een paar voorbeelden
We are best friends, .......?
You have got a puppy, ......?
I don't live here, ......?


1. ww
2. not
3. wie

Slide 6 - Tekstslide

You are my friend,
My brother is very big,
My parents are not at home,
I am not on time,
Your sister has got a horse,
aren't you?
hasn't she?
isn't he?
am I?
are they?

Slide 7 - Sleepvraag

Kies de goede "question tag":
That tower isn't really haunted, ...........?
A
is it?
B
does it?
C
isn't it?
D
doesn't it?

Slide 8 - Quizvraag

Vul aan:
You really don't like him, ______________?
A
don't you
B
do you

Slide 9 - Quizvraag

Question Tags
Welke zin is correct?
A
Tom is very strong, is he?
B
Tom is very strong, isn't he?

Slide 10 - Quizvraag

Question Tags

These women are independent, ...?
A
are they
B
aren't they
C
are she
D
aren't she

Slide 11 - Quizvraag

Vul aan:
He is your friend, _____________?
A
isn't he
B
is he

Slide 12 - Quizvraag

Dates!
Welke notering van de datum klopt?
A
26 January
B
26th January?

Slide 13 - Quizvraag

Dates
Maanden en dagen schrijf je in het Engels met een hoofdletter!

January February March April May June July August September October November December

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Slide 14 - Tekstslide