BS 4 piramides hoofdstuk ecologie vwo 2

Planning

Leerdoel
Theorie
Filmpjes
Quiz
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning

Leerdoel
Theorie
Filmpjes
Quiz

Slide 1 - Tekstslide

Introductie filmpje
Bekijk het filmpje op de volgende dia. 
Ga daarna door met de volgende dia's

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Ecologie
Online les 4
BS 4 Piramides

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet je al/nog?
Een sleepvragen om te kijken of de doelen van vorige les zijn behaald.

Slide 5 - Tekstslide

fotosynthese
verbranding
glucose
plantaardige energierijke stoffen
energierijke stoffen in bacterie en schimmels
energierijke stoffen in dieren
verbranding
verbranding

Slide 6 - Sleepvraag

Leerdoelen deze les:
-Je moet kunnen omschrijven wat piramides van 
aantallen en van biomassa weergeven. 

Slide 7 - Tekstslide

piramide van aantallen
Als je binnen een voedselketen kijkt zie je vaak dat je in de eerste schakels meer organisme nodig hebt dan in de laatste.

In een piramide van aantallen wordt dit weergegeven. 

Let op, het hoeft niet altijd een piramidevorm te zijn, denk maar aan een (1) boom waar heel veel bladluizen kunnen leven. 

Slide 8 - Tekstslide

piramide van aantallen
Het aantal individuen tussen schakels hoef niet altijd af te nemen.
Zie het voorbeeld hiernaast waarbij er minder bomen nodig zijn dan comsumenten 1e orde.

In een (1) boom kunnen heel veel bladluizen zitten.

Slide 9 - Tekstslide

schematische weergave

Slide 10 - Tekstslide

piramide van biomassa
Elk organisme draagt een bepaald aantal energierijke stoffen bijzich.

Het totale gewicht die het organisme bij zich draagt aan energierijke stoffen noemen we biomassa.

Piramide van biomassa heeft altijd een piramidevorm.

Slide 11 - Tekstslide

piramide van biomassa

Slide 12 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 13 - Sleepvraag

piramide van biomassa
Je ziet dat de biomassa iedere schakel afneemt omdat er energie "verloren"gaat.
250 kg > 25kg > 2,5 kg > 0,25 kg.

Gemiddeld gaat er tussen iedere schakel 90% biomassa verloren.

Slide 14 - Tekstslide

het gewicht van alle organische stoffen in een organisme
schema dat laat zien hoeveel individuen in elke schakel van een voedselketen voorkomen
schema dat laat zien wat het gewicht is van alle organische stoffen in elke schakel van een voedselketen
Biomassa
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 15 - Sleepvraag

verschil

Slide 16 - Tekstslide

Piramide van biomassa

Slide 17 - Tekstslide

Waar
Niet waar
Dieren zijn consumenten
piramide van biomassa heeft áltijd piramidevorm
biomassa is de totale massa dat producten eten
planten en schimmels zijn allebei recudenten
schimmels en bacterien zijn reducentne
in de cellen met bladgr.korrels vindt fotosynthesie plaats

Slide 18 - Sleepvraag

Extra uitleg ecologie.
De volgende dia's bevatten extra uitlegmateriaal.

Je kunt ze vooraf bekijken of gebruiken als je een onderdeel/opdracht niet snapt. Ze staan ook in de lessonup van les 2.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

In een piramide van biomassa wordt de biomassa in elke volgende schakel groter.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 23 - Quizvraag

Een piramide van biomassa heeft altijd de vorm van een piramide
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Wat laat de piramide van biomassa zien?
A
De biomassa van één dier
B
De biomassa van elke schakel
C
Het aantal dieren in een schakel

Slide 25 - Quizvraag

Wat voor piramide zie je op het plaatje?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Kun je niet zien aan dit plaatje

Slide 26 - Quizvraag


Leg uit dat het wereldvoedselprobleem (het tekort aan voedsel) zal afnemen zodra we allemaal vegetarisch gaan eten.

Slide 27 - Open vraag

Huiswerk
Maken ONLINE 15 T/M 17
Vergeet niet om na te kijken...

Slide 28 - Tekstslide