Islam

christendom
islam
hindoeïsme
boeddhisme
jodendom
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

christendom
islam
hindoeïsme
boeddhisme
jodendom

Slide 1 - Tekstslide

Hier zie je in verschillende kleuren hoe de vijf grote religies verspreid zijn over de hele wereld.

​Er zijn ook nog een heleboel andere religies en geloven. Deze kaart laat zien waar de meeste mensen in geloven in verschillende werelddelen, maar er zijn eigenlijk altijd wel meerdere religies in één land aanwezig. Religie kent geen grenzen. Zo wonen de meeste boeddhisten in Azië, maar zijn ze ook te vinden in bijvoorbeeld Europa en Amerika. In Nederland zijn de meeste gelovige mensen christenen, maar er zijn ook moslims, joden, hindoes, boeddhisten en mensen die weer iets anders geloven of helemaal niet geloven.
hindoeïsme
boeddhisme
islam
jodendom
christendom

Slide 2 - Tekstslide

Informatie slide 5:
Zojuist zijn er verschillende religies genoemd. Het programma focust zich op drie religies: hindoeïsme, boeddhisme en islam.

Extra informatie docent:
In de volgende slides worden de religies genoemd in chronologische volgorde: van meest oude religie (hindoeïsme) naar de nieuwste (islam).

Let op: In het museum wordt aandacht besteed aan drie van de vijf geloven: hindoeïsme, boeddhisme en islam. Van het jodendom en het christendom is namelijk weinig tot geen collectie beschikbaar.

Wat is de betekenis van het woordje islam?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk land is de Islam ontstaan?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel dat je iets zou moeten opzoeken over de Islam. Waar ga je als eerst in zoeken?
A
Bibliotheek
B
C
D
Naar je leerkracht gaan

Slide 5 - Quizvraag

We zoeken altijd eerst in de Koran, nadien kijken we naar de hadith.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

christendom
islam
jodendom
Bijbel
Koran
Torah/Tenach
Arabisch
Grieks
Hebreeuws

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan Islam
 • De Islam is in Mekka in het jaar 610 gesticht door de profeet Mohammed. 
 • Mohammed werd in 570 na Christus geboren in Mekka. Hij kreeg een aantal goddelijke openbaringen.
 • Mohammed was door God gezonden met de opdracht te verkondigen dat alleen gehoorzaamheid aan God de mens kan redden van het laatste oordeel.
 • Later werden allerlei voorschriften, wetten en verhalen verzameld in de Koran.
 • De Islamitische wet wordt de sjarie’a genoemd.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zie je op de foto?
Instructie
A
De Thora
B
Het Nieuwe Testament
C
Het Oude Testament
D
De Koran

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Islamitische naam voor God
Heilig boek van de moslims
Boodschapper van God
Door Mohammed VZMH verkondigde godsdienst
Profeet
Koran
Allah SWT
Islam

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het woordje Koran letterlijk? Je mag dit ook online opzoeken.
A
Verzamelen
B
Voordracht
C
Boeken
D
Lezen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is de Koran. Dat is het heilig boek van de Islam. Je kan dit vergelijken met de Bijbel bij de Christenen.
Dit is een moskee. Dit is waar Moslims gaan bidden zoals de Christenen de kerk hebben.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Koran
De Koran is de bron van de Islam en is door Allah SWT als laatste boek aan de profeet Mohammed SAW gezonden. Letterlijk betekent het overdracht, lezen en verzamelen. Je kon dus 3 antwoorden selecteren.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De begeleider
Wij moeten de Koran, die de bron is van de Islam respecteren. Wanneer we de eigenschappen van het geloof uit de Koran halen. Gaan we geen verkeerde ideeën hebben en niet meedoen aan bijgeloof. De Koran is een gids voor de moslims  in het dagelijks leven en weerhoudt ons van het slechte.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Kortom: De Koran
 1. Is de belangrijkste bron van de Islam
 2. Is door Allah SWT via de engel Djibriel gezonden
 3. Is het laatste heilig boek
 4. Is nooit veranderd geweest
 5. Is in het Arabisch geschreven
 6. De mens staat centraal in de Koran
 7. Is de gids van de mensen
 8. Toont het onderscheid tussen het goede en het kwade.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vijf zuilen van de Islam
 1. Geloofsbelijdenis, 1 God en Profeet Mohammed                           Sjahada
 2. Dagelijks gebed , 5 keer per dag                                                                Salaat
 3. Weldadigheid, zorgen voor de armen                                                     Zakaat
 4. Vasten Ramadan, 9e mnd Islamitische kalender                                 Saum
 5. Bedevaart Mekka, 7e tot de 13e dag Islamitische kalender              Hadj

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De mens is van nature nieuwsgierig en wilt meer dingen te weten komen over zijn schepping en over zichzelf. 

Men is ook vaak nieuwsgierig naar de reden van het leven, het leven na de dood en de relaties met mensen en dieren onderling. Deze gelijkaardige vragen kan men in de Koran terugvinden.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

"Allah is de helper van degenen die geloven, Hij voert hen van de duisternissen naar het licht." (Baqara 2/257)

Waarover gaat dit vers volgens jou?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Mindmap XL
We maken samen een grote mindmap. 
Verdeel de vragen onderling.
Met alle info die je kreeg en het verder online opzoeken
vind je zeker de antwoorden.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Link

Deze slide heeft geen instructies