mavo 3 burgers en stoommachines

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Weet je welke invloed de spoorlijnen hadden op reisafstanden

 • Kun je uitleggen wat de industrialisatie betekende voor de diensten en de landbouw

 • Ken je de oorzaken van de groeiende industrie en diensten

 • Weet je wat de gevolgen van de groeiende industrie en diensten waren

Slide 2 - Tekstslide

Aantekeningen
Zie je dit potloodje? Dan neem je de dikgedrukte en onderstreepte zin over in je schrift.Slide 3 - Tekstslide

Pre-industriële revolutie
Voor de industriële revolutie werden er producten gemaakt met de hand.
(huis)nijverheid: productiewerkzaamheden die in het eigen huis worden uitgevoerd, soms door een persoon, maar soms ook door het gehele gezin in opdracht van een ondernemer. 

Slide 4 - Tekstslide

De industriële revolutie
De industriële revolutie begon in Engeland al in de tweede helft van de 18e eeuw (rond 1750). De rest van Europa volgde in de 19e eeuw. 

Oorzaken:
 • Wetenschappelijk denken en Verlichting
Vernieuwing in plaats van traditie. 
 • Uitvindingen in landbouw, mijnbouw & nijverheid 
Bijv. De schietspoel en de Spinning Jenny, een snelle weefmachine.
Later ook stoommachines. 

Slide 5 - Tekstslide

Historische vaardigheden
Verandering
Verandering: Iets dat anders is geworden.
Je hebt kleine en grote, snelle en langzame veranderingen.
Het ligt aan hoe lang en hoe groot de verandering is.  

Als er géén verandering is, maar iets juist hetzelfde blijft, dan noem je dat continuïteit.

Slide 6 - Tekstslide

De industriële revolutie
De schietspoel en de Spinning Jenny waren twee uitvindingen die zorgen voor een grote productietoename in de textielnijverheid.

Slide 7 - Tekstslide

De opkomst van de textielindustrie

Textielindustrie in Twente en Noord-Brabant verdrong de huisnijverheid (spinners en wevers).


Textielindustrie: in fabrieken bedienden arbeiders grote spin- en weefmachines die op stoomkracht draaiden.


Slide 8 - Tekstslide

Fabrieken


Machinaal produceren
 

Hogere productie
Stoomweverij in Twente (1878).

Slide 9 - Tekstslide

De industriële revolutie
Waar men eerst afhankelijk was van menselijke (thuiswerkers, slaven) en natuurlijke factoren bij handarbeid, windkracht en waterkracht, kon er nu gerekend worden op de stoomkracht. 

Slide 10 - Tekstslide

De industriële revolutie
Rond 1850 begon Groot-Brittannië als eerste land een industriële samenleving te worden.

 

Industriële samenleving: samenleving waarin meer dan de helft van de bevolking in steden woont en waarin de industrie, de handel en de dienstensector de belangrijkste sectoren van de economie zijn.

Dienstensector: deel van de economie dat buiten de industrie en de landbouw valt, zoals handel en transport.
Sector: deel van de economie, zoals de landbouwsector, industriesector en dienstensector

Slide 11 - Tekstslide

De late industrialisatie in 
Nederland
In Nederland kwam de industrialisatie laat (na 1865) op gang.

Oorzaken:
 • Industrie werd niet nodig gevonden
 • Beleggers durfden niet
 • Geen steenkool (energiebron voor industrie)

Belegger: iemand die geld investeert in een bedrijf, dienst, product, etc.
Industrialisatie: de uitbreiding van fabrieken en de komst van nieuwe fabrieken.


Slide 12 - Tekstslide

De late industrialisatie in
Nederland

Er waren vier oorzaken voor de industrialisatie van Nederland.

 1. Omdat handel en landbouw steeds minder opleverden, hielp de overheid met het opzetten van textielfabrieken. 
 2. Nederland verwerkte producten uit Nederlands-Indië tot eindproducten en verhandelde deze.  
 3. Dankzij de gunstige ligging van Nederland konden industrieproducten snel verhandeld worden. 
 4. Door de sterke bevolkingsgroei waren er voldoende arbeidskrachten beschikbaar.

Slide 13 - Tekstslide

De industriële revolutie
De mensen trokken van het platteland naar de fabrieken om als arbeider in de fabriek te werken. Dit heet Urbanisatie: een trek van de landelijke gebieden naar de stad, verstedelijking. 

Gevolgen:
 • Industriële samenleving
 • Ontstaan van industriesteden. 
 • Van (huis)nijverheid              industrie. 

Slide 14 - Tekstslide