4. Verzorgingsstaat §2 Introductie

Verzorgingsstaat
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

Lesopbouw
 1. De vraag van de week
 2. Lesdoel
 3. Het ontstaan v/d verzorgingsstaat
 4. Oefenen met de verklaringen
 5. Huiswerk
 6. Evaluatie

Slide 2 - Tekstslide

Wat betekent voor jou 'goede zorg'?
Welke aspecten zitten aan 'goede zorg'?

Slide 3 - Open vraag

Wie ken jij die
'zorg ontvangt'?

Slide 4 - Woordweb

Op welke manier komt die zorg welen/of niet overeen met 'goede zorg'? Hoe komt dat?

Slide 5 - Open vraag

Vraag/stelling van de week
Noteer steeds deze stelling/vraag (onderdeel van PO)
2. Wat betekent voor jou 'goede zorg'?

Slide 6 - Tekstslide

Lesdoel

Je kunt de drie verklaringen voor het ontstaan van de verzorgingsstaat herkennen en in eigen woorden uitleggen.

Slide 7 - Tekstslide

Een filmpje als algemene intro
Waardoor is de verzorgingsstaat ontstaan?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Theorie 1: De Swaan
 • Industrialisering en arbeidsdeling. Zorgt voor >
 • Interdependentie: onontkoombare onderlinge afhankelijkheid in dagelijks leven.  Leidt tot >
 • Externe effecten: (negatieve) gevolgen voor indirect getroffenen (b.v: gevolgen van armoede, ziekte)
 • Dilemma van collectieve actie: individuele keuzes leiden tot collectieve ongewenste gevolgen (eigenbelang verhindert collectieve belangen)

==> Overheidswetgeving en de verzorgingsstaat: 
1. kan het dilemma van collectieve actie doorbreken
2. kan helpen om externe effecten te verminderen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Theorie 2: 
De arbeidersbeweging
 • Omstandigheden van werknemers 
 • Eind 19e eeuw ontstaan van vakbonden en politieke partijen voor arbeiders (SDAP / SDB)
 • Emancipatie arbeiders: streven naar vastleggen rechten in wetten!
 • Vakbonden en politieke partijen streefden ernaar om de rechten van arbeiders in wetgeving vast te leggen.

Slide 12 - Tekstslide

Theorie 3: 
De Gegoede Burgerij
- Druk vanuit de gegoede burgerij op de overheid voor meer sociale wetgeving
- Niet alleen verschil in arm en rijk, maar ook normen en waarden.
- In de ogen van de gegoede burgerij moesten de arbeiders 'beschaafder' worden: lezen, schrijven, zich goed gedragen... > Verheffen

Slide 13 - Tekstslide

Hebben jullie de uitleg begrepen?

Slide 14 - Tekstslide

Binnen de theorie van de Swaan gaat het over de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Welk begrip past daar niet bij?
A
Externe effecten
B
Interdependentie
C
Collectieve actie
D
Beschavingsoffensief

Slide 15 - Quizvraag

Waarom veroorzaakt de industrialisatie toenemende externe effecten?

Slide 16 - Open vraag

Waarom wilde de gegoede burgerij de arbeiders 'verheffen'?

Slide 17 - Open vraag

Vraag/stelling van de week
Noteer steeds deze stelling/vraag (onderdeel van PO)
2. Wat betekent voor jou 'goede zorg'?

Slide 18 - Tekstslide

Lesdoel

Je kunt de drie verklaringen voor het ontstaan van de verzorgingsstaat herkennen en in eigen woorden uitleggen.

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk
Voor de volgende les af: §2 opdrachten 1-4 en 6

Slide 20 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll