3.2. Instructie

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Lesopbouw
Terugblik §3.1.
Opdracht en uitleg over §3.2.
Gesprek "verzorgingsstaat: betutteling/noodzaak?"

Slide 2 - Tekstslide

Aan het eind van deze les:
 1.  ken je de definitie van een verzorgingsstaat.
 2. heb je kennis gemaakt met een aantal dilemma's in de verzorgingsstaat.
 3. heb je ten aanzien van deze dilemma's een eigen standpunt ingenomen
Aan het eind van deze les (3.2): 
 1. Kan je drie verklaringen van de verzorgingsstaat benoemen en toelichten.
 2. Kan je aangeven dat aspecten van deze verklaringen tegenwoordig nog altijd doorwerken.
 3. Kan je met argumenten en voorbeelden onderbouwen jij waarom aspecten van de verzorgingsstaat betutteling of noodzakelijk vindt.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Herhaling: Welke drie waarden horen bij de drie reguleringsmechnismen?
A
Naastenliefde, solidariteit en gelijkheid
B
Gelijkheid, naastenliefde en wederkerigheid
C
Vrijheid, naastenliefde en gemeenschapszin
D
Naastenliefde, vrijheid en respect

Slide 5 - Quizvraag

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle hulp en inkomsten produceren en verdelen
Korte herhaling

Slide 6 - Tekstslide

Wat is het voor- en nadeel van elk reguleringsmechanisme? (markt, overheid en particulier initiatief). Kies er 1 en beschrijf het voor- en nadeel.

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht verklaringstheorieën
Cijfer 1 - 3 
Zoek de theorie uit. 


1. Hoe verklaart deze het ontstaan van de verzorgingsstaat?
2. Hoe zijn vergelijkbare redeneringen tegenwoordig nog altijd in maatschappelijke discussies terug te herkennen?
timer
12:00
1. De Swaan, 
2. Arbeidersbeweging
3. De gegoede burgerij

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Theorie 1: De Swaan
 • Industrialisering en arbeidsdeling. Zorgt voor >
 • Interdependentie: onontkoombare onderlinge afhankelijkheid in dagelijks leven.  Leidt tot >
 • Externe effecten: (negatieve) gevolgen voor indirect getroffenen (b.v: gevolgen van armoede, ziekte)
 • Dilemma van collectieve actie: individuele keuzes leiden tot collectief ongewenste gevolgen (eigenbelang verhindert collectieve belangen)

==> Overheidswetgeving en de verzorgingsstaat: 
1. kan het dilemma van collectieve actie doorbreken
2. kan helpen om externe effecten te verminderen
Aantekeningen!

Slide 14 - Tekstslide

Theorie 2: 
De arbeidersbeweging
 • Omstandigheden van werknemers 
 • Einde verbod, 19e eeuw ontstaan van vakbonden en politieke partijen voor arbeiders (SDAP / SDB)
 • Emancipatie arbeiders: streven naar vastleggen rechten in wetten!
 • Vakbonden en politieke partijen streefden ernaar om de rechten van arbeiders in wetgeving vast te leggen.

Slide 15 - Tekstslide

Theorie 3: 
De Gegoede Burgerij
- Druk vanuit de gegoede burgerij op de overheid voor meer sociale wetgeving
- Niet alleen verschil in arm en rijk, maar ook normen en waarden.
- In de ogen van de gegoede burgerij moesten de arbeiders 'beschaafder' worden: lezen, schrijven, zich goed gedragen... > Verheffen

Slide 16 - Tekstslide

Als je denkt aan de verzorgingsstaat in NL, wat vind jij dan betutteling en wat vind jij noodzaak?

Slide 17 - Open vraag

Aan het eind van deze les:
 1.  ken je de definitie van een verzorgingsstaat.
 2. heb je kennis gemaakt met een aantal dilemma's in de verzorgingsstaat.
 3. heb je ten aanzien van deze dilemma's een eigen standpunt ingenomen
Aan het eind van deze les (3.2): 
 1. Kan je drie verklaringen van de verzorgingsstaat benoemen en toelichten.
 2. Kan je aangeven dat aspecten van deze verklaringen tegenwoordig nog altijd doorwerken.
 3. Kan je met argumenten en voorbeelden onderbouwen jij waarom aspecten van de verzorgingsstaat betutteling of noodzakelijk vindt.
Gelukt?

Slide 18 - Tekstslide