Les 18 - 4H - 23/24 - Het ontstaan van de verzorgingsstaat (§3.2)

1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 38 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle hulp en inkomsten produceren en verdelen

Slide 2 - Tekstslide

Paragraaf 3.2
Maak introductievragen 1 t/m 4

Slide 3 - Tekstslide

Betutteling
Wat betekent dat?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Tekstslide

Welke reden zou een liberaal (Samuel van Houten) kunnen hebben voor de invoering van een verbod op kinderarbeid in 1874?
Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Lezen
3.2

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Theorie 1: De Swaan
  • Industrialisering en arbeidsdeling. Zorgt voor >
  • Interdependentie: onontkoombare onderlinge afhankelijkheid in dagelijks leven.  Leidt tot >
  • Externe effecten: (negatieve) gevolgen voor indirect getroffenen (b.v: gevolgen van armoede, ziekte)
  • Dilemma van collectieve actie: individuele keuzes leiden tot collectieve ongewenste gevolgen (eigenbelang verhindert collectieve belangen)

==> Overheidswetgeving en de verzorgingsstaat: 
1. kan het dilemma van collectieve actie doorbreken
2. kan helpen om externe effecten te verminderen

Slide 15 - Tekstslide

Voor industrialisering

Slide 16 - Tekstslide

Industrialisering

Slide 17 - Tekstslide

Arbeidsdeling

Slide 18 - Tekstslide

Interdependentie

Slide 19 - Tekstslide

Externe effecten

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Dilemma van collectieve actie

Slide 22 - Tekstslide

Oplossing: sociale wetgeving van overheid

Slide 23 - Tekstslide

Theorie 2: 
De arbeidersbeweging
  • Omstandigheden van werknemers 
  • Eind 19e eeuw ontstaan van vakbonden en politieke partijen voor arbeiders (SDAP / SDB)
  • Emancipatie arbeiders: streven naar vastleggen rechten in wetten!
  • Vakbonden en politieke partijen streefden ernaar om de rechten van arbeiders in wetgeving vast te leggen.

Slide 24 - Tekstslide

Theorie 3: 
De Gegoede Burgerij
- Druk vanuit de gegoede burgerij op de overheid voor meer sociale wetgeving
- Niet alleen verschil in arm en rijk, maar ook normen en waarden.
- In de ogen van de gegoede burgerij moesten de arbeiders 'beschaafder' worden: lezen, schrijven, zich goed gedragen... > Verheffen

Slide 25 - Tekstslide

Paragraaf 3.2
Les 3/3

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

De uitbouw van de verzorgingsstaat
Latere sociale wetgeving: de Ziektewet (1930), de Noodwet van Willem Drees (1947) en de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957). Andere belangrijke wetten waren de Algemene Kinderbijslagwet (AKW, 1941), de Algemene Bijstandwet (1956) en de Arbowet (1980).

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Lezen
Laatste stukje 3.2

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Opdracht

1. In tweetallen. 
1e kolom: vul in welke waarde en/of wel algemeen belang er achter dit collectieve goed zit.
2e kolom: Is hier een functie van de verzorgingsstaat van toepassing? Zo ja, vul deze in.

2. Klaar? Bedenk individueel welke goederen/diensten je zou laten staan als je er slechts 10 mocht behouden

3. Vergelijk daarna met je buurman/buurvrouw en bediscussieer de verschillen. Kom als tweetal met een top-5

Slide 33 - Tekstslide

Pauze
timer
10:00

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

--> In Teams bij Bestanden

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide