Les Burgerschap Identiteit


Les Burgerschap - thema 1
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les


Les Burgerschap - thema 1

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:

 1. Je kunt de basisbegrippen over identiteit benoemen
 2. Je kunt je eigen identiteit beschrijven 
 3. je kunt uitleggen wat rolconflict, nature-nuture & normafwijkend gedrag isSlide 2 - Tekstslide

Programma vandaag:
 • Terugblik 
 • Theorie 
 •  Zelfstandig werken aan schrijfopdracht
 • Eventueel werken aan opdracht 2
 • Evaluatie en afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik 

1. Overzicht wie moet nog wat
2. Inspanningsformulier inleveren
3. Uitleg extra opdracht 2

Slide 4 - Tekstslide

Hoofdstuk 2: Identiteit

Slide 5 - Tekstslide

Aangeboren eigenschappen
Aangeleerde eigenschappen
Kleur haar
Huidskleur
Religie
Muzieksmaak
Lichaamsbouw
Lievelingseten

Slide 6 - Sleepvraag

Herhaling begrippen:


Identiteit:
 geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.
Eigenschap: iets dat jou kenmerkt, zoals haarkleur of je lengte of juist heel extravert zijn.
Aangeboren eigenschappen: eigenschappen die je al hebt bij je geboorte.
Aangeleerde eigenschappen: eigenschappen die zich vormen tijdens je leven.
Socialisatie: leren van normen en waarden door je omgeving.

Slide 7 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: gedrag

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn rolconflicten?

Slide 9 - Open vraag

Rolconflicten
1. Extern rolconflict: een rol die je hebt botst met een andere rol die je tegelijkertijd hebt.
Bijvoorbeeld: Je vrienden vragen je om mee te gaan naar een feestje, maar je hebt nog werk voor school te doen. Je docent verwacht dat je dat werk op tijd afhebt. De rollen van vriend en leerling botsen met elkaar.

2. Intern conflict: je normen en waarden botsen met een rol die je hebt.
Bijvoorbeeld: Je bent vegetariër en moet als supermarktmedewerker op de afdeling ‘vlees’ werken.


Slide 10 - Tekstslide


Wat vind jij?
Wordt gedrag eerder bepaald door aangeboren eigenschappen of door de omgeving?

A
Omgeving
B
Eigenschappen

Slide 11 - Quizvraag

Nature VS Nurture
Het nature-nurture debat gaat over de discussie of iets is aangeboren of aangeleerd. 
In veel gevallen is het een beetje van beiden, zoals bij intelligentie. 
Floor is hoogbegaafd, net als haar moeder en oma (nature). Maar de omgeving (nurture) waarin iemand opgroeit heeft ook wel degelijk invloed. Wanneer je ouders hebt die je stimuleren om nieuwe dingen te blijven leren, ook buiten school om, ontwikkelt je denkvermogen sneller.

Over het gedrag en karakter van mensen wordt ook veel gediscussieerd door wetenschappers. Bedenk eens wat eigenschappen die je hebt geërfd van je ouders en een paar die je niet herkent bij hen. Van wie of waar denk je dat je die hebt geleerd?

Slide 12 - Tekstslide

Wat weet je over
normafwijkend gedrag?

Slide 13 - Woordweb

Normafwijkend gedrag
Gedrag waarbij je je niet houdt aan geldende normen.

Positieve gevolgen: veranderende normen of taboes worden doorbroken
Negatieve gevolgen: kan als asociaal gedrag worden beschouwd.

Slide 14 - Tekstslide

Schrijfopdracht
 • Je krijgt een werkblad.
 •  Beantwoord voor jezelf de vragen in het werkblad
 • Lever het in zonder naam
 • Belangrijk: bij nabespreken worden er een aantal voorgelezen

Slide 15 - Tekstslide

Klassikaal nabespreken: raad van wie het verhaal is

Slide 16 - Tekstslide

Hoe vond jij de les vandaag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Geef jezelf een cijfer voor je inzet vandaag:
-310

Slide 18 - Poll

Bedankt en tot volgende week!!

Slide 19 - Tekstslide