SMD Thema 1

Thema 1 cultuur & identiteit
Sociaal-maatschappelijke dimensie
H 1, 2 & 3
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Thema 1 cultuur & identiteit
Sociaal-maatschappelijke dimensie
H 1, 2 & 3

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan wij vandaag doen?
Identiteit
Cultuur
rollen & rolconflict


Slide 2 - Tekstslide

Beantwoord de volgende vraag

Slide 3 - Tekstslide

Wie ben jij?
Noem zoveel mogelijk eigenschappen van jezelf

Slide 4 - Open vraag

Identiteit
 • Een identiteit is het unieke geheel van de eigenschappen van een persoon.
 • Aangeleerde en aangeboren eigenschappen

Slide 5 - Tekstslide

Is crimineel gedrag aangeboren of aangeleerd?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 6 - Quizvraag

nature or nurture
 • Nature: gedrag is aangeboren.
 • Nurture: gedrag is aangeleerd. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Wat heeft meer invloed op ons gedrag? Onze genen of onze omgeving?

Slide 9 - Open vraag

Dus jouw identiteit is zowel aangeleerd (omgeving, opvoeding, school) als aangeboren.
Ook cultuur heeft invloed op je gedrag & identiteit
Maar de manier hoe wij ons horen te gedragen, wat wij normaal vinden; normen en waarden - heeft te maken met onze cultuur.
Wat is cultuur?

Slide 10 - Tekstslide

Cultuur en rollen
 • Geheel van waarden, normen, gewoontes, tradities, symbolen en rituelen van een groep mensen.
 • Hoe bepaalt cultuur jouw gedrag?
 • Rol: het verwachte gedrag van andere mensen in een groep of situatie. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Rolconflict
We hebben een bepaalde verwachting van gedrag, maar het gedrag wijkt af van je verwachting

Slide 14 - Tekstslide

Moet iedereen zich aan de regels van de samenleving houden en waarom?

Slide 15 - Open vraag

Tegencultuur & normafwijkend gedrag
 • Cultuur die zich afzet tegen de dominante cultuur; het bevat waarden, ideeën, normen die in strijd zijn met de dominante cultuur.
 • Normafwijkend gedrag: gedrag dat afwijkt van wat de norm is. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Waarom is hier sprake van normafwijkend gedrag?

Slide 18 - Open vraag

Is normafwijkend gedrag altijd slecht?

Slide 19 - Open vraag

Normafwijkend gedrag positief?
 • Normafwijkend gedrag kan ook juist heel goed werken!
 • Maar waarom...?

Slide 20 - Tekstslide

pauze
10 minuten pauze! 

Slide 21 - Tekstslide

Jullie gaan aan de slag!


verdiepingsoefening en bronnenoefening!
of 
werkstuk met jouw groepje!

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk
Studiemeter
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Kennisoefening 1 & 2
Verdiepingsoefening en bronnenoefening

Slide 23 - Tekstslide