Methodisch werken,hoofdstuk 1

Methodisch werken
Hoofdstuk 1
Het zorgproces
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Methodisch werken
Hoofdstuk 1
Het zorgproces
Slide 1 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
Methodisch werken is iets wat wij ons hele leven vaak onbewust doen. 

Een voorbeeld
Als jij je vrienden hebt beloofd om voor de avondmaaltijd macaroni te bereiden,
dan vraag jij je af: Hoeveel macaroni heb ik nodig? Gebruik ik gehakt of boterhamworst in de macaroni? Heb ik alle ingrediënten in huis die ik nodig heb? Is er ruimte op het aanrecht? Heb ik voldoende pannen? Doet het gas het? Moet ik nog aanvullende boodschappen doen? Hoe duur gaat de maaltijd worden?

Kun jij een voorbeeld geven hoe jij zelf methodisch werkt?

Slide 2 - Tekstslide


Een methode is
 
een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Kenmerken van methodisch werken
  • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
  • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
  • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
  • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 5 - Tekstslide

Welk soort plan hoort bij welke soort zorg? Sleep naar elkaar toe.
Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Behandelings- en begeleidingsplan
Ondersteuningsplan
Zorgleefplan

Slide 6 - Sleepvraag

Het Zorgproces
6 stappen  die het zorgproces vormen.

Slide 7 - Tekstslide

Stap 1 gegevens verzamelen
Anamnese
observeren

Slide 8 - Tekstslide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wilt en nodig heeft

Slide 9 - Tekstslide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Slide 10 - Tekstslide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 11 - Tekstslide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning
ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 12 - Tekstslide

Stap 6 evalueren en bijstellen
evaluatie momenten

Slide 13 - Tekstslide

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alle stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 17 - Quizvraag

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekent dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 18 - Quizvraag

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 19 - Quizvraag

Vragen?

Slide 20 - Tekstslide