installatietechniek

hvac
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

hvac

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

absolute vochtigheid
De hoeveelheid (massa) vocht in de lucht aanwezig is in de absolute zin aangegeven. Deze wordt uitgedrukt in gram vocht per kg droge lucht.

Slide 6 - Tekstslide

dauwpunt temperatuur?
De dauwpunt temperatuur wordt bereikt wanneer je lucht zover afkoelt tot waterdamp in de lucht begint te condenseren (er ontstaat dauw). Oftewel de lucht is verzadigd met waterdamp en de bedraagt relatieve luchtvochtigheid 100%Slide 7 - Tekstslide

relatieve luchtvochtigheid
Is een relatieve luchtvochtigheid van >1,0 mogelijk?
Nee, in de lucht opgeloste waterdamp zal neerslaan tot water 
( vochtige lucht 100% + mist)
Wat gebeurt er met de luchtvochtigheid als de luchttemperatuur in een bepaalde ruimte gaat stijgen?
Deze zal een lagere relatieve vochtigheid krijgen.

Slide 8 - Tekstslide

luchtvochtigheid
Wat is luchtvochtigheid?
 • luchtvochtigheid is de natuurkundige grootheid die staat voor de hoeveelheid vocht in de lucht.
Wat is relatieve luchtvochtigheid?
 • De relatieve luchtvochtigheid, in procenten, geeft de hoeveelheid waterdamp zich in de lucht bevindt te opzichte van e maximale mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide


Wat is dit?
A
zonnepaneel
B
zonnecollector
C
warmtepomp
D
wko-installatie

Slide 11 - Quizvraag

Het werkingsprincipe 

Slide 12 - Tekstslide

Groepsopdracht
 • Beschrijf werking warmtemachine
 • Gebruik begrippen: temperatuur, druk, arbeid op en arbeid door
 • Stel TL = TH
  Leg uit wat er dan gebeurt

 • Zorg dat je kunt presenteren aan klas (tijd afspreken)

Slide 13 - Tekstslide

Wat houdt ventilatie(techniek) in?
Elk systeem dat op mechanische wijze zorgt voor af- en toevoer van lucht valt onder de noemer mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie brengt een luchtstroom opgang waardoor vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse buitenlucht via ramen, kieren en deuren wordt aangezogen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een WTW unit.
WTW staat voor ‘Warmte Terug Winning’ 

Slide 14 - Tekstslide

Na verwarmen- koelen
Wandmodel
Plafondmodel

Slide 15 - Tekstslide

Comfort in elke ruimte 
Naast het individueel instellen van de temperatuur, spelen nog meer factoren een rol voor een comfortabel binnenklimaat. Niets is zo vervelend om gestoord te worden tijdens je nachtrust, dus het klimaatsysteem moet fluister stil zijn. Een ander punt is een goede filtering van geuren, zodat je bijvoorbeeld de keuken niet ruikt. Bij de receptie, waar de deur steeds opengaat, is een andere temperatuur gewenst als bijvoorbeeld in de ontbijtzaal waar veel mensen zijn. Als het klimaatsysteem goed geregeld is, merkt u er niets van. Pas als u iets hoort, voelt, ruikt, dan is het niet in orde.

Slide 16 - Tekstslide

Lage temperatuurverwarming
Vloerverwarming is een zeer comfortabele manier van het verwarmen van een ruimte. De vloerverwarming bestaat uit buizen waar warm water doorheen stroomt. Het warme water verwarmt de vloer en de vloer verwarmt op haar beurt de ruimte. De temperatuur van het water is relatief laag en daarom is een warmtepomp bij uitstek geschikt. Hoe kleiner de temperatuurtrap is die een warmtepomp moet 
maken, hoe groter het rendement is. De combinatie 
van vloerverwarming en een warmtepomp is daarom 
ijzersterk, met een laag energieverbruik tot gevolg. 
Daarnaast kan je  zomers ook met dit systeem koelen.

Slide 17 - Tekstslide

Het KAT-systeem zorgt warmteterugwinning uit de keukenafzuiglucht.
Het afzuigkanaal van de keukeninstallatie wordt verneveld. De vloeistof bestaat volledig uit natuurlijke producten. De vetdampen en geurstoffen binden zich aan de vloeistof en hechten niet meer aan de kanaaloppervlakten. Het KAT-filter vangt de vloeistof af, waardoor het mogelijk wordt om de warmte uit de schone luchtstroom over te dragen op de koude toevoerlucht. 
KAT-installatie

Slide 18 - Tekstslide

Gasloos bouwen, elektrische boiler
Bij gasloos bouwen maken we geen gebruik van Hr ketels maar om te voldoen aan de capaciteit van warm water maken we gebruik van een elektrische boilers. 

Bij deze boiler bestaat het verwarmingselement uit puur koper en geeft daardoor een nog betere warmte opbrengst dan de stalen verwarmingselementen.
 De extra warmtewisselaars in de boiler geven ook de mogelijkheid om meerdere warmtebronnen ( solar installatie, warmtepomp, warmtewisselaar,.. ) te combineren. De boiler zorgt er voor dat de overtollige warmteopwekking op piekmomenten niet verloren gaat en later weer kan worden ingezet met een minimaal rendementsverlies.
http://www.heizer.nl
https://www.dimeco.be

Slide 19 - Tekstslide

Wat is een boiler?
Een boiler is een vat gevuld met water, voorzien van verwarmingselementen. Via het stroomnet wordt het water verwarmd totdat u het gebruikt. Eigenlijk is het een warmwateropslagtank. Dit vat is extra geïsoleerd, zodat het water warm blijft. Anders dan bij een geiser, waarbij het water ter plekke wordt verwarmd, bewaart de boiler het warme water totdat het gebruikt wordt. Daardoor hebben we voor het hotel een industriële boiler nodig, één met een grote capaciteit of meerdere boilers.  

Overigens is de elektrische boiler qua energieverbruik duurder in verbruik dan en gasboiler, omdat elektriciteit duurder is dan gas. Dit is natuurlijk niet zo als je dit combineer met zonnecollectoren. 

Slide 20 - Tekstslide

Werking warmtepomp

Slide 21 - Tekstslide

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken.

Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren. Bij het verdampen van een vloeistof neemt de warmtepomp warmte op en geeft deze vervolgens vrij bij het condenseren van de vloeistof. Bij deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van natuurlijk bronnen van warmte, zoals de buitenlucht, de aarde of een waterbron.
Link naar https://www.klimaatexpert.com/

Slide 22 - Tekstslide

HR ketel bij gebruik van gasaansluiting. 
Als we gebruik maken van gasaansluiting en  verwarmen met HR ketel in combinatie met extra warmtebronnen zoals: solar installatie, warmtepomp, warmtewisselaar (ook wel hybride ketel genoemd).
Dan zal één ketel niet voldoende capaciteit hebben voor een hotel. Daarom worden er meerdere ketels aan elkaar geschakeld ook wel cascade opstelling genoemd om zo te voldoen aan de vraag van warm water.

Slide 23 - Tekstslide

Capaciteit warmteinstallatie
Het uitgangspunt bij het verwarmen van het hotel is wat in de verwarmingssector thermische behaaglijkheid heet. Dit betekent dat de gasten zich tevreden en comfortabel voelen bij het klimaat in de vertrekken van de hotelkamer. De bestemming van de ruimte en de opdrachtgever of hoteleigenaar bepalen wat die gewenste binnentemperatuur is. Om het juiste vermogen van een verwarmingssysteem voor een gebouw te bepalen, maak je een warmteverliesberekening.

Uiteindelijk bepalen de volgende zaken vooral hoe groot het warmteverlies is: de transmissiecoëfficiënt van de constructie, muur, glas en het verschil in temperatuur aan het oppervlak van beide kanten van de constructie.

Slide 24 - Tekstslide

Warmteinstallatie
Een warmwaterverwarmingsinstallatie bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
 
 • De cv-ketel, deze zorgt voor de opwekking van warmte met een brander, warmtewisselaar en pomp. 
 •  Het leidingwerk, het leidingwerk is voor het transport naar de diverse ruimten. 
 •  De verwarmingslichamen, deze zorgen voor de afgifte van warmte, denk aan radiatoren, convectoren, vloer- en wandverwarming en combinaties hiervan. 
 •  De apparatuur, de apparatuur zorgt voor de automatische regeling en beveiliging van de installatie.  


Slide 25 - Tekstslide

Voorbeeld van een drukverhogingsinstallatie.
Hiernaast zie je de Hydro-Unit 
Utility Line, drukverhogingsinstallaties uit de Utility Line zijn, met een 
maximum van 6 pompen en een 
bereik van maximaal 840 m 3/h.
Dit is een uit de velen merken en 
soorten en maten. Tevens kan deze worden gebruikt ten behoeve van 
de bluswaterinstallatie.
Website: https://dp.nl/

Slide 26 - Tekstslide

De mogelijke risico's bij een hotel of kantoorpand

Slide 27 - Tekstslide

Waterinstallatie
Behalve eisen aan het ontwerp van de drinkwaterinstallatie zijn er ook technische eisen waaraan de installatie moet voldoen:

voldoende volume en druk bij tappunten en aansluitpunten 
 • hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater bij de tappunten 
 • veiligheid voor leven en eigendommen van de gebruiker van het water en voor indirecte gebruikers. 
 • beperking van geluidshinder 
 • beperking van verspilling van drinkwater 
 • langdurig en ongestoord watergebruik 
 • voldoende bescherming van de installatie tegen bevriezing, overmatige verwarming, hinderlijke condensvorming, corrosie en mechanische beschadiging.

Slide 28 - Tekstslide

Dakgoten en HWA
Systeem HWA:
 • Traditioneel;
 • Volvul- (vacuüm) systeem (pluvia)

Slide 29 - Tekstslide

Binnenriolering
Aandachtspunten:
 • Gescheiden systeem (Vuil Water Afvoer)VWA/HWA)
 • Eventueel deel VWA via vetafscheider (keuken);
 • Isolatie (condensatie / geluid);
 • Ontstoppingsstukken (bereikbaar);
 • Afschot;
 • Beugeling (expansie);
 • Afwerking sparingen;
 • Rekening houden met geluidshinder                              (isoleren van schachten/leidingen ;
 • Installaties worden ingestort/weggewerkt: tijdige controle.

Slide 30 - Tekstslide

Technische ruimte
Een technische ruimte is een besloten ruimte, bestemd voor de plaatsing van de voor het functioneren van een gebouw noodzakelijke apparatuur. In deze ruimte tref je de volgende installaties aan:
 • Luchtbehandelingskasten
 • Regelkasten
 • Hydrofoor installaties
 • Koelmachines
 • Distributieleidingen, luchtkanalen                                    en appendages (afsluiter)
 • Waterbehandelingsinstallaties

Slide 31 - Tekstslide

Installatie ruimte

Slide 32 - Tekstslide

Vooraf aan de installatie
 In een gebouw waarin deze bouwfysische aspecten goed geregeld zijn voelen de gebruikers zich prettig, comfortabel en gezond. Te denken valt hierbij aan de volgende aspecten:

 • de juiste temperatuur, zowel in de zomer als in de winter (thermisch comfort)
 • voldoende frisse lucht (luchtkwaliteit)
 • een goede luchtvochtigheid, zodat het niet te droog of vochtig is (hygrisch comfort)
 • voldoende daglicht (visueel comfort)
 • een optimale akoestiek (akoestisch comfort)
Het begint allemaal met de schil van het gebouw dat is uitgangspunt voor je installatieonderdelen.

Slide 33 - Tekstslide

Inleiding presentatie
 • Welke installatie onderdelen komen aan bod.
 • Duurzaamheidskeurmerk, bouwfysische aspecten
 • Installatie ruimte en technische ruimte
 • Binnenriolering, dakgoot en HWA
 • Waterinstallatie
 • Legionella
 • Warmteinstallatie

Slide 34 - Tekstslide

Utiliteitsbouw
Technische installaties deel 1

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide