Quiz h10


Wat is de schuine zijde?
A
PQ
B
QR
C
PR
1 / 20
volgende
Slide 1: Quizvraag
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Wat is de schuine zijde?
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 1 - Quizvraag

Je hebt inmiddels de termen sos, cas en toa meerder keren voorbij horen komen.
Wat betekent TOA eigenlijk?
Σ
A
tan(hoek)=aanliggendeoverstaande
B
toveren aan niks
C
tan(hoek)=overstaandeaanliggende
D
tan(hoek)=langezijdeaanliggende

Slide 2 - Quizvraag


Vanuit ∠ Q, wat is de 
aanliggende zijde?
aanliggende zijde hoek Q
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 3 - Quizvraag

Aanliggend : Schuine
Wat gebruik je?
A
Sinus
B
Cosinus
C
Tangens

Slide 4 - Quizvraag


SOS, CAS, TOA
of Pythagoras

Slide


SOS, CAS, TOA of Pythagoras
A
SOS
B
CAS
C
TOA
D
Pythagoras

Slide 5 - Quizvraag


SOS, CAS, TOA
of PythagorasSelecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
2

Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.DifferentiëerDifferentiëer

InstellingenSlide


SOS, CAS, TOA of Pythagoras
A
SOS
B
CAS
C
TOA
D
Pythagoras

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de schuine zijde ?
A
DE
B
EF
C
DF
D
Allemaal

Slide 7 - Quizvraag

Waarvoor gebruik je SOS, CAS en TOA?
A
Verhouding berekenen van vierkanten
B
Verhouding berekenen van alle driehoeken
C
Verhouding berekenen van rechthoekige driehoeken

Slide 8 - Quizvraag

SOS, CAS, TOA
of Pythagoras
A
SOS
B
CAS
C
TOA
D
Pythagoras

Slide 9 - Quizvraag

Cosinus
Sinus
Tangens

Slide 10 - Sleepvraag

Zijde AB:
SOS, CAS, TOA
of PythagorasSelecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
2

Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.Differentiëer


Differentiëer

InstellingenSlide


SOS, CAS, TOA of Pythagoras
A
SOS
B
CAS
C
TOA
D
Pythagoras

Slide 11 - Quizvraag


Vanuit ∠ P, wat is de 
aanliggende zijde?
aanliggende zijde hoek P
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 12 - Quizvraag


De aanliggende rechthoekszijde van R is:
A
bestaat niet
B
PR
C
PQ
D
QR

Slide 13 - Quizvraag

Cosinus = ....
A
Overstaande RZ : Aanliggende RZ
B
Overstaande RZ : Langste zijde
C
Aanliggende RZ : Langste zijde
D
Langste zijde : Aanliggende zijde

Slide 14 - Quizvraag

Zijde BC:
SOS, CAS, TOA
of PythagorasSelecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
2

Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.Differentiëer


Differentiëer

InstellingenSlide


SOS, CAS, TOA of Pythagoras
A
SOS
B
CAS
C
TOA
D
Pythagoras

Slide 15 - Quizvraag

timer
6:00

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Zelfstandig D-toets maken

Slide 20 - Tekstslide