Burgerschap identiteit en kijken naar cultuur 2023

Burgerschap
Dimensie 1: Sociaal maatschappelijke dimensie 
Cultuur en identiteit
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap
Dimensie 1: Sociaal maatschappelijke dimensie 
Cultuur en identiteit

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Wat hebben we de vorige les gedaan?
  2. Identiteit
  3.  Kijken naar cultuur
  4. Opdracht kijken naar cultuur

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je de begrippen identiteit en cultuur uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les gedaan? Schrijf minimaal 2 begrippen op die de vorige les zijn besproken.

Slide 3 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 4 - Tekstslide

Geef minimaal 2 voorbeelden van aangeboren eigenschappen van je eigen identiteit

Slide 5 - Open vraag

Geef minimaal 2 voorbeelden van aangeleerde eigenschappen van je eigen identiteit

Slide 6 - Open vraag

Leg in je eigen woorden het begrip cultuur uit.

Slide 7 - Open vraag

Ui model van Hofstede: Een manier om te kijken naar cultuur

Slide 8 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 9 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 10 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 11 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht: het ui model
Pak in teams je opdracht ui model van Hofstede erbij.
Opdracht 1: 
Maak het ''Ui model'' van Defensie. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent Defensie?
Klaar? vergelijk je ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van je eigen cultuur?
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent jouw cultuur?
Klaar? Vergelijk je''ui model'' met die van je buurman.
Lever de opdracht in in teams.

Opdracht 3:
Ga verder met je opdrachten in je licentie.


Slide 13 - Tekstslide

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 14 - Tekstslide

Cultuur

Slide 15 - Woordweb

Cultuur
Cultuur: Het geheel van kenmerken, normen en waarden van een groep mensen.


Slide 16 - Tekstslide

Waarde:
Waarde: datgene wat je waardevol en belangrijk vindt.
Vaak wordt een waarde omschreven in één woord bijvoorbeeld: 
Beleefdheid, respect, eerlijkheid, vriendelijkheid en liefde.

Er zijn ook gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving.
Bijvoorbeeld: Vrijheid, veiligheid, gelijkheid, rechtvaardigheid

Slide 17 - Tekstslide

Norm:
Norm: iets wat je doet. Normen gaan over het gedrag van iemand. Een norm laat zien hoe jij je waarde uit. Een norm wordt ook een ongeschreven regel genoemd.

Slide 18 - Tekstslide

Welke norm hoort bij de waarde eerlijkheid?

Slide 19 - Open vraag

Welke norm hoort bij de waarde beleefdheid?

Slide 20 - Open vraag

Welke norm hoort bij de waarde veiligheid?

Slide 21 - Open vraag

Wat denk jij? Kan je als mens ook geen cultuur hebben? Leg je antwoord uit

Slide 22 - Open vraag

Opdrachten burgerschap
1: Maak de 5 opdrachten over waarden en normen zelfstandig.

2: Als je klaar bent bespreek je de verschillen/overeenkomsten met je buurman/buurvrouw.

3: Klaar? Maak de opdrachten uit de licentie Thema 1: cultuur en identiteit.

Slide 23 - TekstslideMensen die een cultuur delen, begrijpen elkaar vaak beter.
Een gemeenschappelijke cultuur zorgt voor verbondenheid.

Slide 24 - Tekstslide

Noem voorbeelden van de Nederlandse Dominante cultuur

Slide 25 - Open vraag

Lesdoel:


Lesdoel: Aan het einde van de les kan je de begrippen cultuur, waarden en normen uitleggen.

Slide 26 - Tekstslide

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jouw persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 27 - Tekstslide

Einde les

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

In het nieuws: 

Slide 30 - Tekstslide

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 31 - Open vraag

Slide 32 - Tekstslide

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 33 - Open vraag

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jouw persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide