3.1 Wat is politiek?

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

3.1 Wat is politiek
3.1 Wat is politiek?

Slide 1 - Tekstslide

Politiek

Slide 2 - Woordweb

Lees op blz 38 van je tekstboek 3.1 Wat is Politiek?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wat is politiek
Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hoe een land, een provincie of een gemeente bestuurd moet worden.

Slide 5 - Tekstslide

Op welke 4 niveaus is de politiek actief?

Slide 6 - Open vraag

Noem drie zaken waarbij de politiek invloed heeft in jouw leven.

Slide 7 - Woordweb

Ambtenaren en de overheid
Ambtenaren zijn personen die voor de overheid werken
De overheid zijn alle ambtenaren en politici samen

Slide 8 - Tekstslide

Waaruit bestaat de overheid?
A
Politici en ambtenaren
B
Alleen Tweede Kamerleden
C
Alleen Eerste Kamerleden
D
Politie, brandweer, ambulance

Slide 9 - Quizvraag

Algemeen belang
De politiek bemoeit zich alleen met dingen die van algemeen belang (voor veel mensen belangrijk) zijn.

Slide 10 - Tekstslide

Wat betekent 'algemeen belang'?
A
Weinig mensen hebben ergens voordeel van.
B
Een beslissing is niet nauwkeurig.
C
Algemene zaken zijn belangrijk.
D
Veel mensen hebben ergens voordeel van.

Slide 11 - Quizvraag

Democratie
Democratie.  Het volk heeft invloed op politieke besluiten.
Het woord democratie komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren).

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een 'democratie'?
A
Een land waarbij 1 persoon de macht heeft
B
Een land waar een kleine groep de macht heeft
C
Een land waarbij de bevolking kiest wie de macht heeft
D
Een land zonder regering

Slide 13 - Quizvraag

Wie is de minister-president van Nederland?
A
Geert Wilders
B
Jesse Klaver
C
Mark Rutte
D
Willem-Alexander

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Video

noem twee redenen waarom politieke partijen hun beloftes niet altijd waar kunnen maken.

Slide 16 - Open vraag

Directe en indirecte democratie

Indirecte democratie: Het volk kiest volksvertegenwoordigers die de keuzes maken.
Directe democratie: Het volk mag rechtstreeks stemmen over een beslissing. Voorbeeld: referendum.
Referendum: Volksstemming over een belangrijk onderwerp.

 

 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Politiek is het maken van keuzes om het land te kunnen besturen. Dat is niet eenvoudig en vaak zijn de keuzes heel erg moeilijk. Dat noemen we een DILEMMA.
Onderstaand filmpje gaat over keuzes maken. Let goed op, er komen vragen over.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Wat heeft dit filmpje met politiek te maken?

Slide 21 - Open vraag

Het staatbedrijf bestaat al meer dan honderd jaar.
A
goed
B
fout

Slide 22 - Quizvraag

Het bedrijf krijgt steeds meer kritiek. Dit komt door:
A
De gezondheidsrisico's
B
De hoge CO2 uitstoot
C
beiden

Slide 23 - Quizvraag

Hoe hoog is de uitstoot van Tata Steel?
A
1/3 van alle industrie
B
1/3 van alle uitstoot van auto's
C
1/3 van alle uitstoot van boeren

Slide 24 - Quizvraag

Leg uit waarom Tata Steel een maatschappelijk probleem is.

Slide 25 - Open vraag

Noem een tegengesteld belang rond Tata Steel. Dus twee groepen mensen willen iets tegengestelds. Wie en waarom?

Slide 26 - Open vraag

Milieu oplossingen zijn duur. Wie zou dat moeten betalen?
A
Tata Steel
B
De overheid
C
De omwonende burgers

Slide 27 - Quizvraag

Wat is nu precies het dilemma rond Tata Steel?

Slide 28 - Open vraag

Ik maak me zorgen over het milieu. De politiek doet hier niet genoeg aan.
0100

Slide 29 - Poll

De politiek geeft in Nederland niet het goede voorbeeld. Denk maar aan de toeslagenaffaire en de problemen rond de aardbevingen. Dat wordt niet goed opgelost.
0100

Slide 30 - Poll

Ik zou later best de politiek in willen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll