Eenheid en scheiding van de Nederlanden

Eenheid en scheiding van de Nederlanden
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Eenheid en scheiding van de Nederlanden

Slide 1 - Tekstslide

terugkoppeling vorige les

Slide 2 - Tekstslide

Welke gebieden erfde Karel V?

Slide 3 - Open vraag

onderzoeksvraag
Wat gebeurde er met de Nederlanden na de dood van Karel V?

Slide 4 - Tekstslide

fase 1: Karel V bestuurt de Nederlanden
Staten-Generaal = parlement in de Nederlanden

Landvoogd(es) = iemand die in naam van de koning regeert 

Land en voogd = iemand die een taak van je overneemt.


Slide 5 - Tekstslide

Margaretha van Parma, 1559 landvoogdes van de Nederlanden door Filips II

Slide 6 - Tekstslide

Hoe noemde de politiek die Karel V voerde waarbij de macht gecentraliseerd werd?
A
ééndrachtpolitiek
B
centralisatiepolitiek
C
religiepolitiek
D
democratie

Slide 7 - Quizvraag

Wie was tegen deze centralisatiepolitiek?
A
lokale boeren
B
lokale edelen en geestelijken
C
lokale geestelijken
D
iedereen

Slide 8 - Quizvraag

Waar zetelden de adelen, geestelijkheden en steden?
A
het stadshuis
B
de Dorpen-Generaal
C
de Staten-Generaal
D
/

Slide 9 - Quizvraag

fase 2: Karel V bestuurt de Nederlanden
Absolute macht = absoluut = totaal -> totale macht

Protestanten = zijn ook christenen maar een andere aftakking

Beeldenstorm = letterlijk een beeldenbestorming waarbij katholieke kerken en katholieke beelden (bv. Mariabeelden) vernield worden.

Slide 10 - Tekstslide

Hoe noemt de zoon van Karel V die hem opvolgt?

Slide 11 - Open vraag

Naar wat voor soort macht streeft Filips II?

Slide 12 - Open vraag

Wie laat Filips II vervolgen? (welke religie?)

Slide 13 - Open vraag

Wie stuurt Filips II als reactie op de Beeldenstorm naar de Nederlanden?

Slide 14 - Open vraag

Hoe noemt de raad waar de hertog van Alva de protestanten laat terechtstellen? (1 van de 2 namen is correct)

Slide 15 - Open vraag

Wie is de leider van de Nederlanden bij de start van de Tachtigjarige oorlog?

Slide 16 - Open vraag

bronnenonderzoek
Extra info: Frans Hogenberg was een Brabantse cartograaf. Hij was een gekende kaarttekenaar. 

  • Primaire/secundaire bron
  • Historische bron/werk
  • Materiële/geschreven/gesproken bron
  • Is de bron betrouwbaar?

Slide 17 - Tekstslide

Vul hier je antwoorden in over het bronnenonderzoek.

Slide 18 - Open vraag

fase 3 ‘De Tachtigjarige Oorlog leidt tot een scheiding van de Nederlanden.’
Pacificatie = Rust en vrede herstellen.
 
De Noordelijke Nederlanden worden ook wel de Verenigde Provinciën genoemd.

Slide 19 - Tekstslide

Hoe noemt het vredesverdrag waarin de katholieke en de protestantse leiders van de Nederlanden vrede sluiten?
A
Pacificatie van Turnhout
B
Pacificatie van Olen
C
Pacificatie van Genk
D
Pacificatie van Gent

Slide 20 - Quizvraag

Met welke voorwaarden komen de leiders van de Nederlanden om de opstandigheden te stoppen?
A
Een einde aan de godsdienstvervolgingen en geen Spaanse troepen meer in de Nederlanden.
B
Een einde aan de Beeldenstorm.
C
Een einde aan militaire troepen in hun land.
D
/

Slide 21 - Quizvraag

Waarom kiezen veel katholieken de kant van Farnese?
A
Ze vinden hem een goede leider.
B
Ze vinden dat de protestanten te machtig worden.
C
Ze zijn bang voor hem.
D
Hij is geliefd bij het volk.

Slide 22 - Quizvraag

In welke 2 delen worden uiteindelijk de Nederlanden gesplitst?
A
Zuidelijke en Oostelijke Nederlanden
B
Westelijke en Oostelijke Nederlanden
C
Westelijke en Zuidelijke Nederlanden
D
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden

Slide 23 - Quizvraag

Hoe wordt de vrede tussen Spanje en de Verenigde Provinciën genoemd?
A
Vrede van Aachen
B
Vrede van München
C
Vrede van Münster
D
Vrede van Groningen

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide


Slide 28 - Open vraag


Slide 29 - Open vraag


Slide 30 - Open vraag