H5.2 - Reactiewarmte berekenen

Exoterm of Endoterm?
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Exoterm of Endoterm?

Slide 1 - Tekstslide

H5.2 - Reactiewarmte berekenen

Slide 2 - Tekstslide

Bij een exotherme reactie komt er energie vrij. 
De eindproducten bevatten minder energie dan beginproducten.
Het netto energie-verschil is negatief.


Slide 3 - Tekstslide

Bij een  endotherme reactie moet continu energie worden toegevoegd. 
De eindproducten bevatten meer energie dan de beginproducten.
Het netto energie verschil is positief.

Slide 4 - Tekstslide

Vormingswarmte (Binas tabel 57A)
De hoeveelheid warmte die vrijkomt of nodig is voor de vorming van 1 mol van die verbinding uit de niet-ontleedbare stoffen (elementen)

Slide 5 - Tekstslide

Reactiewarmte berekenen

ΔE = Ev(reactieproducten) − Ev(beginstoffen)

CH4(g) + 2 O2(g)  -->  CO2(g)  + 2 H2O(l)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld(zie binas tabel 57)
De vorming van lachgas uit de elementen stikstof en zuurstof:
  2 N2 (s) + 2 O2 (g) → 2 N2O(g)  
vormingswarmte eind: 
2 mol N2O = + 0,816 per mol * 2 = 1,632 x 105 joule
vormingswarmte begin = 0 (want elementen)
reactiewarmte = eind- begin = 1,632 - 0 = 1,632 x 105 joule


 

Slide 8 - Tekstslide

vormingswarmte per mol
Soms moet je de vormingswarmte per mol stof berekenen.
dan moet je dus nog delen door het aantal mol stof.
voorbeeld:
We hebben net de vormingswarmte van deze reactie berekend:
2 N2 (s) + 2 O2 (g) → 2 N2O(g)  = 1,632 x 105 joule
Dat is per mol N2O = (1,632:2) = 0,816*105 joule

Slide 9 - Tekstslide

geef de reactiewarmte van methanisering:

Slide 10 - Open vraag

uitwerking
eind = CH4     = -0,75 (binas 57B)
              2 H2O = (gas, binas 57A) = -2,42 * 2 = -4, 84
Begin = 4 H2 = element = 0 * 4 = 0
                  CO2 = - 3,935 
totaal = eind - begin = (-0,75  + - 4,84) - (0 + -3,935) = -1,655*105 joule


Slide 11 - Tekstslide

Havo: Lezen H5.1 en maken opdrachten 1 t/m 6
Vwo: Lezen H5.1 en maken opdrachten 1 t/m 7

Slide 12 - Tekstslide