Negative questions grammar 5 chapter 2 goede versie

Negative questions
Isn't this the dream house you always wanted?

  • This is the dream house I always wanted!


1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Negative questions
Isn't this the dream house you always wanted?

  • This is the dream house I always wanted!


Slide 1 - Tekstslide

Aren't you happy to meet me??

Slide 2 - Tekstslide

Isn't this a bad idea?

Slide 3 - Tekstslide

Don't you have tickets for Madurodam?

Slide 4 - Tekstslide

Zet de ontkenning vooraan:

Don't you like music? (bevestiging)

Didn't you hear me? (bevestiging/ergernis?

Can't you just be quiet? (ergernis)

Haven't you tried this before? (ongeloof)


Slide 5 - Tekstslide

Negative questions
  • bevestiging
  • ergernis
  • ongeloof

Slide 6 - Tekstslide

Negative questions
Bij de werkwoorden to be (am, are, is, was, were), have got, of hulpwerkwoord zoals can worden vooraan de zin gezet met daarachter not.
Ook andere hulpwerkwoorden mogen ontkennend en vragend gemaakt worden: could - should - would - must- will-
  • Isn't/aren't/wasn't/weren't
  • Haven't got/hasn't got/hadn't got
  • Can't/couldn't
  • shouldn't, wouldn't, mustn't, won't

Slide 7 - Tekstslide

Hoe te gebruiken

Staan er andere werkwoorden in zin
> don't (I, you, we, they)/ doesn't (he/she/it) gebruiken bij ontkennende vragen in de tegenwoordige tijd.
> didn't bij vragen in de verleden tijd.

Let op! Daarna volgt het onderwerp en het hele werkwoord.

She works very hard

Doesn't she work very hard?

They  visited her grandparents yesterday

Didn't they visit her grandparents yesterday?

She bought a new house last month

Didn't she buy a new house last month?

Slide 8 - Tekstslide

Let op!

Het werkwoord "have got" mag wel ontkennend en vooraan in de zin gezet worden om een negative question te maken

She has got three sisters

Hasn't she got three sisters?


Bij het werkwoord "have" moet je don't of doesn't gebruiken

He has a big family

Doesn't he have a big family?

Slide 9 - Tekstslide

Make a negative question:
A bear is a wild animal

Slide 10 - Open vraag

Make a negative question:
He has got 2 sisters.

Slide 11 - Open vraag

Make a negative question:
They like Mr Ekkel.

Slide 12 - Open vraag

Make a negative question:
He can play the piano.

Slide 13 - Open vraag

Make a negative question:
You know this is a bad idea

Slide 14 - Open vraag

Make a negative question:
He knows what to do!

Slide 15 - Open vraag

Make a negative question:
He knew he was right.

Slide 16 - Open vraag

Make a negative question:
Your friends go to Disney land next week.

Slide 17 - Open vraag

Your sister helped Lucia in the kitchen yesterday.

Slide 18 - Open vraag

Make a negative question:
They have a younger brother

Slide 19 - Open vraag

Make a negative question:
Simon went to the party yesterday.

Slide 20 - Open vraag

Make a negative question:
Matt plays soccer on Saturday

Slide 21 - Open vraag

She will help you tomorrow

Slide 22 - Open vraag

Do you have any questions about this grammar?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link