Herhaling H5

Herhaling H5
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Herhaling H5

Slide 1 - Tekstslide

De omlooptijd van Jupiter is 12 jaar en de afstand tot de zon is 778.000.000 km. Bereken de snelheid van Jupiter.

Slide 2 - Open vraag

Een voorwerp met massa m voert met een baansnelheid v een eenparige
cirkelbeweging uit met baanstraal r onder invloed van een
middelpuntzoekende kracht Fmpz.

Welke relatie tussen m, v, r en Fmpz is juist?

A
m·v = Fmpz·r
B
m·v2 = Fmpz·r
C
m·v = Fmpz·r2
D
m·v2 = Fmpz·r2

Slide 3 - Quizvraag

In de vier situaties hieronder voert een voorwerp met massa m en snelheid v een cirkelbeweging uit met een baanstraal r.

In welke situatie is de benodigde middelpuntzoekende kracht het kleinst?

A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 4 - Quizvraag

Op een satelliet rond de aarde werkt alleen een gravitatie kracht. De satelliet weegt 2000 kg en is op een hoogte van 2500 m boven het aardoppervlak. Bereken de gravitatiekracht op de satelliet.

Slide 5 - Open vraag

Bereken voor dezelfde satelliet de snelheid die die heeft.

Slide 6 - Open vraag

Wat is een geostationaire satelliet?
A
Een satelliet die rond de aarde draait
B
Een satelliet die constant boven hetzelfde punt is
C
Een satelliet die geen snelheid heeft
D
Onzin, dat bestaat helemaal niet

Slide 7 - Quizvraag

Een motorrijder rijdt een looping in. Welke krachten zorgen voor de middelpuntzoekende kracht onderin de looping?
A
Fn+Fz
B
Fn-Fz
C
Fz
D
Fn

Slide 8 - Quizvraag

Een motorrijder rijdt een looping in. Welke krachten zorgen voor de middelpuntzoekende kracht rechts de looping?
A
Fn+Fz
B
Fn-Fz
C
Fz
D
Fn

Slide 9 - Quizvraag

Een motorrijder rijdt een looping in. Welke krachten zorgen voor de middelpuntzoekende kracht bovenin de looping?
A
Fn+Fz
B
Fn-Fz
C
Fz
D
Fn

Slide 10 - Quizvraag

Hoeveel cL is 0.532 GL

Slide 11 - Open vraag

Hoeveel mL is 2400 kubieke hectometer?

Slide 12 - Open vraag

Als je op de maan staat ervaar je de zwaartekracht van de maan, maar dit is (natuurlijk) hetzelfde als de gravitatiekracht op de maan. Bereken de valversnelling op de maan. (Gebruik hiervoor ook de BINAS)

Slide 13 - Open vraag

Wat is de snelheid van Mars om de zon?

Slide 14 - Open vraag

Ik slinger een massa van 10 kg aan een touw in cirkels boven mijn hoofd. De lengte van het touw is 2 m en een omwenteling duurt 5 s. Bereken de grootte van de middelpuntzoekende kracht.

Slide 15 - Open vraag