5A H10 Cirkelbeweging - les 1

Planning
HW opgave 1b en 1c bespreken
10.2 Cirkelbeweging: theorie met opgaven

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning
HW opgave 1b en 1c bespreken
10.2 Cirkelbeweging: theorie met opgaven

Slide 1 - Tekstslide

na deze les
  • Weten jullie wat een eenparige cirkelbeweging is
  • Hoe je de baansnelheid berekent
  • Hoe het met krachten zit bij een eenparige cirkelbeweging
  •  Hoe je de benodigde kracht bij een eenparige cirkelbeweging berekent

Slide 2 - Tekstslide

opgave 1b

Slide 3 - Tekstslide

opgave 1c

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Voor de beweging van de planeet rond de zon
A
is geen kracht nodig, want zo bewegen planeten nu eenmaal.
B
is geen kracht nodig, want de baansnelheid is steeds even groot.
C
is een kracht nodig, want de baansnelheid verandert van richting.
D
Geen van deze uitspraken is juist.

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

De kracht heeft
A
richting A
B
richting B
C
richting C
D
richting D

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide


A
Baan A
B
Baan B
C
Baan C of D
D
Baan E

Slide 11 - Quizvraag

Eenparige cirkelbeweging
Bij een eenparige cirkelbeweging wordt het verband tussen baansnelheid v, baanstraal r en omlooptijd T gegeven door:

Slide 12 - Tekstslide

Beantwoord hier vraag 11a uit het boek

Slide 13 - Open vraag

Eenparige cirkelbeweging

De grootte van de benodigde middelpuntzoekende kracht Fmpz hangt af van de massa m, de baansnelheid v en de baanstraal r:

Slide 14 - Tekstslide

Maak opgave 6 uit je boek. Gebruik het tekenblad, als je dat hebt.

Slide 15 - Open vraag

6a
Tussen P en R neemt de afstand tussen de stippen af terwijl de tijd tussen twee stippen gelijk blijft, dus neemt de snelheid van het voorwerp af.

Slide 16 - Tekstslide

6b
Tussen R en T blijft de grootte van de snelheid gelijk (de afstand tussen de stippen is constant) terwijl de richting verandert.

Slide 17 - Tekstslide

Opgave 6c

Slide 18 - Tekstslide

Tekst blz. 138
Cirkelbaan rond aarde: Fz levert nu de middelpuntzoekende kracht.

Maak opgave 15

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

16b

Slide 21 - Tekstslide

16c
Bij een satelliet levert de gravitatiekracht de benodigde middelpuntzoekende kracht

Slide 22 - Tekstslide