h5 na les 13

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

Slide 1 - Tekstslide

voorkennistest

Slide 2 - Tekstslide

Rood licht heeft een grotere golflengte dan blauw licht
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Bereken de energie van fotonen met een golf
lengte van 550 nm.
timer
5:00

Slide 4 - Open vraag

Planeten die verder weg staan van de zon, hebben:
A
een grotere omlooptijd en een grotere baansnelheid
B
een grotere omlooptijd en een kleinere baansnelheid
C
een kleinere omlooptijd en een grotere baansnelheid
D
een kleinere omlooptijd en een kleinere baansnelheid

Slide 5 - Quizvraag

Bekijk figuur 11.
Geef twee redenen waarom de
gemiddelde temperatuur in de zomer
hoger is dan in de winter
timer
3:00

Slide 6 - Open vraag

Cirkelbeweging
Middelpuntzoekende kracht

Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 8 - Tekstslide

Cirkelbaan
Planeten beschrijven bijna een
cirkelbaan.

In ons zonnestelsel is het 
middelpunt de Zon.

Omtrek en snelheid?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Snelheid in cirkelbeweging
De snelheid die je hebt als je een cirkelbeweging maakt, heeft de richting van de raaklijn aan de cirkel. 

Slide 11 - Tekstslide

Baansnelheid
De snelheid waarmee iets de cirkelbeweging maakt heet de baansnelheid (v).

De baansnelheid is constant even groot. Hij verandert alleen steeds van richting. 

Slide 12 - Tekstslide

Eenparige cirkelbeweging.
Een cirkelbeweging waarbij de baansnelheid constant is noem je een eenparige cirkelbeweging. Hiervoor geldt;
v=T2πr
v = baansnelheid in meter per seconde (m/s)
r = de straal van de cirkelbaan in meter (m)
T = omlooptijd in seconde (s)

Slide 13 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht.
  • Kracht gericht naar het middelpunt (waar je omheen draait). 
  • De middelpuntzoekende kracht is de nettokracht!
  • Dat betekent dat de middelpuntzoekende kracht "geleverd" wordt door een andere kracht!
  • Voorbeeld: 
  • Wrijvingkracht levert  middelpuntzoekende kracht in  bocht
  • Normaalkracht levert middelpuntzoekende kracht in een achtbaan.
  • Spankracht levert middelpuntzoekende steen aan touw

Slide 14 - Tekstslide

Fmpz

Slide 15 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
Fmpz=rmv2
FMPZ=FNETTO

Slide 16 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht               is de middelpuntzoekende kracht in N.
- m is massa in kg
- v is snelheid in m/s
- r is straal van de baan in m
Fmpz=rmv2
Fmpz

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Een auto met een massa van 720 kg rijdt met een snelheid
van 90 km/h door een bocht met een straal van 90.
Bereken de benodigde middelpuntzoekende kracht.
timer
3:00

Slide 19 - Open vraag

Een auto met een massa van 720 kg rijdt met een snelheid
van 90 km/h door een bocht met een straal van 90.
De maximale zijdelingse schuifwrijvingskracht bedraagt 4000 N.
Leg uit wat dit betekent voor de beweging van de auto.
timer
2:00

Slide 20 - Open vraag

Een auto met een massa van 720 kg rijdt met een snelheid
van 90 km/h door een bocht met een straal van 90.
De maximale zijdelingse schuifwrijvingskracht bedraagt 4000 N.
Wat kun je veranderen aan je beweging?
timer
1:00

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Opgave Slingerbeweging

Slide 24 - Tekstslide

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 25 - Tekstslide

Aan de slag
stencil lesvoorbeelden: opdracht zweefvliegen, onderdeel d
Ben je klaar, dan start je met a, b, c

Slide 26 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
InHoe krijgen we een voorwerp in een cirkelbaan? 

Dit doen we door een kracht 
uit te oefenen loodrecht op 
de bewegingsrichting van 
het voorwerp. 

We zien dit gebeuren in de 
afbeelding hiernaast.

In de onderstaande afbeelding zien we een voorwerp dat in een cirkelbaan beweegt. Zoals je kunt zien staat er tijdens de gehele beweging een kracht loodrecht op de bewegingsrichting. 

Merk ook op dat deze kracht telkens naar het midden van de cirkelbaan gericht is. We noemen een dergelijke kracht daarom ook wel een middelpuntzoekende kracht (Fmpz).

Slide 27 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
Nu 2 filmpjes

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Wat gebeurt er?
Filmpje 1: wand plakken.

Filmpje 2: looping

Belangrijk begrip is de middelpuntzoekende kracht. 

Slide 31 - Tekstslide

De kracht wijst naar het 
middelpunt van de cirkel
vandaar middelpuntzoekende 
kracht: Fmpz.


Slide 32 - Tekstslide

Wie levert Fmpz?
- Wrijvingskracht (auto in de bocht).  Wrijvingskracht
- De wand of de looping uit de voorgaande filmpjes. Normaalkracht
- Touw bij een schommel. spankracht.
- Rondzwaaien emmer met water. spierkracht
- Aarde en maan  de gravitatiekracht (zwaartekracht) par. 3

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Eenparige cirkelbeweging


waarin:
r = baanstraal in m
T = Omlooptijd in s
v = baansnelheid (m/s)waarin:
Fmpz = middelpuntzoekende kracht (N)
m     = massa (kg)
v = baansnelheid (m/s)
r = baanstraal (m)


Fmpz=rmv2
v=T2πr

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Vb opgave Slingerbeweging 25 min
Samen doen.
quiz vragen

Slide 39 - Tekstslide

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 40 - Tekstslide