21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden en 
digitale geletterdheid
Future-proof leerkracht
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

21e eeuwse vaardigheden en 
digitale geletterdheid
Future-proof leerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Wat is digitale geletterdheid?

Wat is de relatie tussen digitale geletterdheid en digitale didactiek


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Hoe komen onderstaande vaardigheden 
in de klas terug:

- communiceren
- samenwerken
- sociale en culturele vaardigheden
- zelfregulering
- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen


Slide 4 - Tekstslide

Digitale Escaperoom
Welke 21e eeuwse vaardigheden heb je nodig om een digitale escaperoom te kunnen doorlopen?

 • Ga naar www.gynzy.com 
 • Maak een gratis account aan
 • Klik op 'activiteiten' 
 • Typ in de zoekbalk: escaperoom
 • Kies de Kraak 'm: Vip op Schiphol
 • Download de lesinformatie
 • Om de escaperoom te spelen, klik je op introductie en vervolgens op spelen
 • Tip: speel hem in tweetallen


Slide 5 - TekstslideAan welke 21e eeuwse vaardigheden hebben jullie gewerkt?

Slide 6 - Tekstslide

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 7 - Tekstslide

Ict-basisvaardigheden
De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
Informatievaardigheden
Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Computational thinking
Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
Mediawijsheid
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Waarom?
Leerlingen voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt is meer dan ze digitaal geletterd maken........

Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 


Slide 11 - Tekstslide

Waarom?
Niet: 
leerlingen zo opleiden dat ze precies passen bij wat de maatschappij van ze vraagt. 

Wel: 
leerlingen leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen.

Slide 12 - Tekstslide

Digitale geletterdheid in PO
Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 13 - Tekstslide

Digitale didactiek
De kennis en kunde
 
met betrekking tot het gebruik van ICT

bij het faciliteren van het leren 

(Simons, 2003).           


Slide 14 - Tekstslide

Digitale didactiek
Digitale didactiek gaat over het kunnen beantwoorden van vragen als:

 • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? 
 • Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
 • Welke soorten activerende werkvormen zijn er?
 • Wat is er anders dan in de face-2-face les? 
 • Waarin is professionalisering nodig?

Slide 15 - Tekstslide

Waar zie je meerwaarde van het inzetten van nieuwe media en ict?

Slide 16 - Open vraag

Je hebt niet alleen kennis nodig over tools
maar ook kennis 
over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht bijeenkomst 2
Bekijk het filmpje 
Introductie van tpack-model 
van Michiel van Ast:

https://youtu.be/YjKEnBk_Vi4

Bedenk een voorbeeld van 
tpack dat bij jou past. 

Slide 18 - Tekstslide