3Hsk 5.2

Chemische reacties 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
scheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Chemische reacties 

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet jij nog van reacties?

Slide 2 - Woordweb

Waaraan kun je herkennen of er een reactie plaatsvindt ?

Slide 3 - Open vraag

Reactieschema of reactievergelijking?

Van een reactie kun je een reactieschema of een reactievergelijking maken. 

Een reactieschema is in woorden. 

Een reactievergelijking is in formule. 

Slide 4 - Tekstslide

Reactieschema
Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water

Slide 5 - Tekstslide

Geef het reactieschema voor de ontledingsreactie van aluminiumoxide(l) in de elementen

Slide 6 - Open vraag

In dit reactieschema is koperchloride...
A
de beginstof.
B
het reactieproduct.

Slide 7 - Quizvraag

+
+
Reactieschema van de fotosynthese
Glucose
Water
Licht
Koolstofdioxide
zuurstof

Slide 8 - Sleepvraag

Je ziet nu hoe een reactie verloopt, alleen nog niet hoeveel van de stoffen verbruikt wordt. 

Slide 9 - Tekstslide

Wet van behoud van massa

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Reactieschema naar reactievergelijking

Een reactievergelijking:
  • geeft in formules aan welke stoffen met elkaar reageren en welke producten er ontstaan;
  • geeft de verhouding waarin deeltjes reageren/ontstaan.


Slide 12 - Tekstslide

Regels kloppend maken
  • Voor en na de pijl: van elke atoomsoort evenveel atomen 
  • Aan de moleculen zelf mag je niets veranderen (index)
  • Als je op een half getal uitkomt voor de moleculen, doe je alle getallen (coëfficiënten) keer 2 
  • de coëfficiënten moeten de kleinst mogelijke hele getallen zijn. 


Zelf oefenen met de link 

Slide 13 - Tekstslide

Welke coëfficiënten moet je invullen om de reactie kloppend te maken?

....P(s)+....Cl2....PCl5
A
1 - 2 - 5
B
2 - 5 - 2
C
2 - 2 - 5
D
1 - 5 - 2

Slide 14 - Quizvraag

1. De ontleding van distikstofpentaoxide(N2O5) (s) in de elementen

Slide 15 - Tekstslide

distikstofpentaoxide
Welke elementen onstaan bij ontleding
A
N+O
B
N+O2
C
N2+O
D
N2+O2

Slide 16 - Quizvraag

De ontleding van distikstofpentaoxide(N2O5) (s) in de elementen. Wat zijn de coefficienten voor N2 en O2?
A
2 N2 en 5 O2
B
N2 + 5 O2
C
N2+2,5 O2

Slide 17 - Quizvraag

2. De volledige verbranding van alcohol, dat is C2H6O(l) met zuurstof. Hierbij ontstaan water en koolstofdioxide.

2.
De volledige verbranding van alcohol, dat is C2H6O(l) met zuurstof. Hierbij ontstaan water en koolstofdioxide.

Slide 18 - Tekstslide

3. De verbranding van fosfor(s). Hierbij ontstaat difosforpentaoxide(P2O5)(s).

Slide 19 - Tekstslide

4. De vorming van waterstofchloride(HCl)(g) uit de elementen

Slide 20 - Tekstslide

5. De verbranding van ammoniak met zuurstof. Hierbij ontstaan water en stikstofdioxide(NO2)(g)

Slide 21 - Tekstslide