Grammar recap: Pitfalls (Valkuilen)

Pitfalls

Valkuilen
Theme 7
Grammar 21 (page 111 of text book)
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pitfalls

Valkuilen
Theme 7
Grammar 21 (page 111 of text book)

Slide 1 - Tekstslide

Valkuilen

Er is een aantal woorden dat door elkaar wordt gehaald, waardoor je sneller fouten maakt in het Engels.


In de volgende dia's zullen deze woorden aan bod komen.


Doel: valkuilen herkennen en het juiste toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

to / too
To = naar, aan
Too = te

Examples:
This present is from me to you. 

Don't screw the bolts in too tightly.

Slide 3 - Tekstslide

to / too

To = aan, naar, te
Voor een werkwoord kan de betekenis 'te' zijn.
You are wise enough to understand my explanation.


Too = te, ook
Don't screw the bolts in too tightly.

Slide 4 - Tekstslide

than / then

than = dan
Gebruik je in vergelijkingen.


then = toen
Geeft een tijd aan.Slide 5 - Tekstslide

then / than


The sequel is even worse than the first film.


Then he scored the winning goal.

Slide 6 - Tekstslide

Your / You're

De meest gemaakte fout door jullie!


Your = jouw (bezittelijk voornaamwoord)
You're = you are (samentrekking van twee woorden)

First, collect your materials.
You're late. Do get up earlier.

Slide 7 - Tekstslide

Its / It's

Its = van het (bezittelijk voornaamwoord van it)

I parked my car in its usual place.

It's = it is/has. Het is/heeft (samentrekking van twee woorden)
It's time to go to the dentist.

Slide 8 - Tekstslide

their / there / they're

their = hun (bezittelijk voornaamwoord)
They buy their school uniforms online.


there = er, daar (plaats)
Do you want to go over there

Slide 9 - Tekstslide

their / there / they're

They're = they are. Zij zijn (samentrekking)
They're my best friends.


Deze drie spreek je op dezelfde manier uit, maar ze verschillen in betekenis!Slide 10 - Tekstslide

where / were / we're
where = waar (vraagwoord)
Where do you want to go?

were = was/waren (verleden tijd van to be)
They were very nice to me.

Slide 11 - Tekstslide

where / were / we're

We're = we are. Wij zijn (samentrekking).

We're big fans of documentaries.


Allemaal een andere uitspraak. Klik op de icoontjes om de uitspraak te beluisteren.Slide 12 - Tekstslide

Practice

Slide 13 - Tekstslide

You have ____ let me go. I'm innocent!
A
to
B
too

Slide 14 - Quizvraag

He is taller ____ his brother.
A
than
B
then

Slide 15 - Quizvraag

____ doing a good job.
A
your
B
you're

Slide 16 - Quizvraag

The cat wagged ____ tail
A
its
B
it's

Slide 17 - Quizvraag

Where is Mandy? Over _____.
A
their
B
there
C
they're

Slide 18 - Quizvraag

______ so beautiful, I could cry.
A
their
B
there
C
they're

Slide 19 - Quizvraag

We ____ cycling to school when I lost my phone.
A
where
B
were
C
we're

Slide 20 - Quizvraag

_____ so sorry we didn't warn you about the danger!
A
where
B
were
C
we're

Slide 21 - Quizvraag

More practice
Complete exercise 25 and 26 in your Activity book B on p71.
Complete 'test yourself'
Check your answers

Slide 22 - Tekstslide

Checking answers
Check your answers using 
the  Stepping Stones Key on IL

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoel behaald?
Ik herken de valkuilen in het Engels.
A
Yes
B
Almost, I need more practice.
C
Almost, I need more explanation.

Slide 24 - Quizvraag

Vul de vragen die je nog hebt over dit onderwerp hieronder in.

Slide 25 - Open vraag