hoofdstuk 1 stoffen en mengsels

hoofdstuk 1 stoffen en mengsels
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hoofdstuk 1 stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Herhaling stofeigenschappen en dichtheid
 • Ik kan drie soorten mengsels benoemen
 •  Ik kan het uiterlijk van de mengsels suspensie, oplossing en emulsie omschrijven
 •  Ik kan benoemen wat een emulgator is en kan twee voorbeelden van emulgators benoemen
 • Ik kan benoemen wat een oplosmiddel is en kan minimaal 4 verschillende soorten oplosmiddelen benoemen
 • Verschil benoemen tussen reactieschema en reactievergelijking
Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stoffen ordenen

Stoffen kun je herkennen aan stofeigenschappen.

Deze kun je gebruiken om stoffen te onderscheiden.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stoffen ordenen
 • Stoffen kun je herkennen aan stofeigenschappen.
 • De stofeigenschappen bepalen waarvoor je de stof gebruikt. 
 • Dit zijn geen stofeigenschappen:
  - temperatuur
  - volume
  - massa
 • Waarom niet?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
Omdat die stofeigenschap belangrijk is heeft het een eigen naam gekregen: de dichtheid.

De dichtheid van een stof is de massa van 1 cm3 stof.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid is massa in gram van 1 cm3
Grootheid is dichtheid
Eenheid is g/cm3

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

dichtheid
Dichtheid:
geeft aan wat de stof per volume weegt. (g/cm3)
                 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

fase overgangen
Als stoffen naar verschillende fases gaan noem je dit faseovergangen.

Elke faseovergang kost energie of er komt energie bij vrij.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Faseovergangen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Celcius VS Kelvin

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


 • bestaat uit 1 soort deeltjes (moleculen)
 • dus smeltpunt (=stolpunt) + kookpunt 
 • temperatuur constant bij faseovergang


 • bestaan uit meerdere stoffen/moleculen door elkaar 
 • dus een smelt- en kooktraject
 • temperatuur niet constant bij faseovergang
            Zuivere stoffen       en        Mengsels               

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt aan de hand van een smeltdiagram uitleggen wat het kooktraject van een mengsel is.
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oja, mengsels..

Wat is een mengsel?

Wat voor mengsels ken je?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de juiste letter, naar de juiste fase.
Tip: denk aan de Engelse woorden!
vast
vloeibaar
gas
s
l
g

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar of niet waar?
Een zuivere stof bestaat uit meerdere stoffen.
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de juiste woorden bij elkaar.
Mengsel
zuivere
stof
smelttraject
kooktraject
kookpunt
smeltpunt

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Oplossing
 • Een stof in een vloeistof 
 • helder (kan kleur hebben)
 • kunt er doorheen kijken
 • Als je het mengsel laat staan, zal die zo blijven.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Suspensie
 • Vaste stof in een vloeistof.
 • troebel
 • Kunt er niet door heen kijken.
 • Lost niet op.
 • Vaste stof zakt vaak naar beneden.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Emulsie en emulgator
 • Vloeistof in een vloeistof.
 • troebel (wanneer proberen te mengen)
 • gaat snel weer terug in 2 lagen.
 • tweelagensysteem

 • Emulgator laat een emulsie mengen.
 • zeep, eigeel

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oplosmiddel
 • Stof waarin je iets oplost.
 • Siroop (ranja) los je op in water
 • Water is het oplosmiddel.


 • Andere voorbeelden: Wasbenzine, alcohol, aceton, olie

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende soorten mengsels
 • Oplossing: Is altijd helder. 
 • Suspensie: Is troebel. Mengsel van vaste stof in vloeistof.
 • Emulsie: Mengsel van twee vloeistoffen. Kan ontmengen.
 • Legering: Mengsel van twee of meer metalen.
 • Nevel: Mengsel van vloeistofdruppels in gas.
 • Rook: Mengsel van vaste stof in gas.
 • Schuim: Mengsel van gas is vaste stof of gas in vloeistof.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de juiste naam bij het juiste mengsel.
Oplossing
Suspensie
Emulsie

Slide 24 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat doet een emulgator?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een oplosmiddel?
Noem ook 3 voorbeelden.

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Chemische reactie:

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen
 • Welke drie mengsels zijn er?
 • Hoe kun je deze mengsels uit elkaar houden? 
 • Wat zijn voorbeelden van deze drie mengsels?
 • Wat is een emulgator? 
 • Wat zijn twee voorbeelden?
 • Wat is een oplosmiddel?

Slide 28 - Tekstslide

Als je deze vragen correct kunt beantwoorden. Ken je de paragraaf.
Chemische reactie


Bij een chemische reactie verdwijnen stoffen én er ontstaan nieuwe stoffen.

 • beginstoffen:  De stoffen die bij de chemische reactie verdwijnen
 • reactieproducten:  de stoffen die ontstaan bij een chemische reactie

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactieschema

Een reactieschema is in woorden. 
Reactievergelijking

Een reactievergelijking is in formules

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactieschema vs vergelijking
Reactieschema:

Water -> Waterstof + ZuurstofReactievergelijking:

2 H2O -> 2 H2 + O2

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies