05 Kwaliteitsprocedures

Kwaliteit procedure bakkerij 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Consumptieve techniekMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

-

Onderdelen in deze les

Kwaliteit procedure bakkerij 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Eind van les weet je meer over de hygiëne code van de bakkerij.
Eind van de les weet je wat kwaliteit procedures zijn.
Grip op kwaliteit en hygiëne van mijn nieuwe product

Slide 2 - Tekstslide

Hygiëne code voor de bakker
 • Wettelijke basisvoorwaarde waaraan de bakkerij moet voldoen.
 • Procesbeheersing
 • Grip op kwaliteit en hygiëne 

Slide 3 - Tekstslide

Waarom wettelijke eisen voor hygiëne. 
 • Veilig omgaan met voedsel van productie tot consumptie / productaansprakelijkheid
 • Voorkomen van voedselvergiftiging en infecties
 • Voorkomen van bederf van grondstoffen 

Slide 4 - Tekstslide

Bederf van producten 
Micro-organisme

 • Bacteriën
 • gisten
 • Schimmels
 • parasieten  

 1. Bacteriën vermenigvuldigen zich door deling. Elk uur kan een cel zich drie maal delen. 
 2. Er is een groot belang dat in het begin van de productie zo schoon mogelijk wordt gewerkt. 
 3. Wassen van fruit, beperk bewaartermijn, goede hygiëne, gist in afgesloten bak etc 

Slide 5 - Tekstslide

Bederf van producten
Chemische verontreinig 

 • resten ontsmettingsmiddel
 • gewas bescherming tegen onkruid en insecten (o.a. Fruit) 
 • Natuurlijke toxinen (restproduct van een bacterie) 
 • Oxidatie of hydrolyse van vetten

Slide 6 - Tekstslide

Bederf van producten
Met fysische gevaren worden alle product vreemde delen bedoeld die in grondstoffen, halffabricaten of eindproducten terecht kunnen komen.

 • (delen van) gereedschappen,
 • onderdelen van machines,
 • delen van verpakking,
 • pitten of steeltjes vanuit grondstoffen,
 •  insecten of sieraden.
 • Hout, steen, glas en metaal zijn materialen die nog een extra risico met zich meebrengen.

Afwijkende kwaliteitsvormen
 • Kleur, geur, vorm en smaak

Slide 7 - Tekstslide

Hygiëne code stel eisen aan: 
Bouw en inrichting van de bakkerij
Machines en werkgereedschappen
Persoonlijke hygiene
Temperatuurbeheersing 
Kruisbesmetting 
Reinigen en ontsmetten
Huisdieren
Afvalverwerking / reststromen
Controle en registratie 
Voorraadbeheer 
Omgang productinformatie

Slide 8 - Tekstslide

Procesbeheersing 
 • Inkoop
 • Ontvangst en verwerking goederen
 • Opslag en bewaren
 • Bereiden van bakkerij producten
 • Bewaren gereed product
 • Transport
 • Verkoop

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden van kwaliteit procedures zijn
 • Stroomschema (product) 
 • Schoonmaakschema Machines
 • TemperatuurbeheersingsplanSlide 10 - Tekstslide

Stromingsschema
 • Processtappen in beeld krijgen
 • Risico inschatten
 • Beheersing 
 • Registratie aangeven


Voor je verslag kan je zo'n stromingsschema uitwerken voor je nieuwe product. 

Slide 11 - Tekstslide

Schoonmaakschema machines
 • Objecten 
 • Frequentie
 • Reiningsmethode 
 • type schoonmaakmiddel
 • Bijzondere instructies 

Voor je verslag kan je zo'n sschoonmaakschema uitwerken voor je nieuwe product. 

Slide 12 - Tekstslide

Registratie temperatuur 
 • Ingangscontrole 
 • Controle koelkasten en vriezers (1X per week) 
 • Controle temperatuur product. 
 • Warme snacks
 • gekoelde producten Slide 13 - Tekstslide

Grip op kwaliteit van je nieuwe product
 • Goed zicht op een ingevulde stromingsschema
 • machines en gereedschappen worden goed gereinigd 
 • Temperaturen worden geregistreerd 

 • Product is iedere week van dezelfde kwaliteit in smaak, vorm, structuur en hygiënisch is het verantwoord om te eten.  

Slide 14 - Tekstslide