AE-14 Les 3

Algemene Economie-14
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene EconomieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Algemene Economie-14

Slide 1 - Tekstslide

Les 2:
  • EV = C + I
  • C = cY + Co
  • I = Io
  • Y = EV =>Evenwichtsinkomen

  • S = sY - Co
  • I = Io
  • S = I  => Evenwichtsinkomen

Slide 2 - Tekstslide

Controleren
Opgave 1 en 2

Slide 3 - Tekstslide

Opgave 1

Slide 4 - Tekstslide

Opgave 2

Slide 5 - Tekstslide

  • Constateren van de 3 conjunctuurfasen volgens Keynes.  
  • Berekenen  van de Multiplier
  • Type werkloosheid afleiden.
Wat ga je leren:

Slide 6 - Tekstslide

Noem de vier (4) conjunctuurfasen (AE-7)

Slide 7 - Open vraag

In welke conjunctuurfase bevindt Aruba zich? Motiveer je antwoord.

Slide 8 - Open vraag

§7 Bestedingsevenwicht, multiplier en werkgelegenheid
EV = Y                => evenwichtsinkomen 
Wenselijk: EV = Y max       => bestedingsevenwicht      

effectieve vraag   productiecapaciteit
                                                

Slide 9 - Tekstslide

Model van Keynes => 3 conjunctuurfasen

EV< Ymax  => onderbesteding  => lage bezettingsgraad
                                                                  conjuncturele werkloosheid
                                                                  prijzen zullen dalen

EV = Ymax => bestedingsevenwicht => volledige bezetting
                                                                    conjuncturele werkloosheid = 0
                                                                  
EV > Y max => overbesteding      => bestedingsinflatie
                                                                  conjuncturele werkloosheid = 0
                                                                  import van de goederen stijgt

Slide 10 - Tekstslide

Multiplier = het getal dat aangeeft met hoeveel het nationaal inkomen verandert als de autonome bestedingen veranderen
Voorbeeld
C = 0,8Y + 100
I = 50
EV = Y


=> Ye = 750
=> EV = 0,8Y + 150
Berekenen multiplier:
Ye = multiplier x autonome bestedingen
750 = m x 150            (Co + Io = 100 + 50)
m = 750/150 = 5

Slide 11 - Tekstslide

Gegeven: Ymax = 850 miljard
Conjuctuurfase? 
     EV = 750
Ymax = 850    => onderbesteding, want EV < Y max
Met hoeveel moeten Co toenemen om bestedingsevenwicht te bereiken?
Stap 1     m = ?   => m = 5 (zie slide 7)
Stap 2   ∆Y = Ymax - Ye = 850 - 750 = 100
Stap 3   ∆Y = m x ∆ Co= 100 = 5 x ∆ Co => ∆ Co = 20

Slide 12 - Tekstslide

Theorie vs Werkelijkheid
Om de economie te stimuleren gaat de overheid 50 miljard extra uitgeven.       Oo is 50 de m is 4Wat betekent dit voor de theorie?
Klopt dit met de werkelijkheid?

Slide 13 - Tekstslide

Het multipliereffect wordt beperk door het:

Spaarlek: als de gezinnen hun extra inkomen niet gebruiken                               voor extra consumptive, maar het geld gaan sparen.

Belastinglek: een groot gedeelte van het extra verdiende
                           inkomen lekt weg naar de belastingen.

Importlek: als het extra verdiende inkomen gebruikt wordt om                             buitenlandse producten mee te kopen.


Hoe hoger de spaar- of belasting- of importqoute, hoe minder het nationaal inkomen zal groeien na een bestedingsimpuls. 

Slide 14 - Tekstslide


A
Ye= 300
B
Ye= 187
C
Ye= 560
D
Ye= 140

Slide 15 - Quizvraag

3B Leidt het evenwichtsinkomen grafisch af

Slide 16 - Tekstslide

Leidt de spaarvergelijking af
A
S = 140
B
S = 65
C
S = 1/4 Y - 75
D
S = 3/4 Y + 140

Slide 17 - Quizvraag

3D Bereken Ye met behulp van S en I

Slide 18 - Open vraag


A
Onderbesteding, want Ye < Y max
B
Bestedingsevenwicht, want Ye = Y max
C
Overbesteding, want Ye > Ymax

Slide 19 - Quizvraag

3E Bepaal Ye grafisch mbv S en I

Slide 20 - Tekstslide

Werkgelegenheid en werkloosheid
Voorbeeld:
EV = 0,8Y + 150                                 Ymax = 850
EV = Y                 => Ye = 750           Ap = 100.000
                                                             N = 9.250.000


Wf? => 750 miljard/ 100.000       = 7,5 Miljoen mensen
Wmax? => 850 miljard/100.000 = 8,5 miljoen mensen
                                                       N  = 9,25 miljoen mensen

Conj. wlh = Wmax - Wf = 8,5 - 7,5    = 1 miljoen mensen
Str. wlh     = N - Wmax   = 9,25 - 8,5 = 0,75 miljoen mensen

Slide 21 - Tekstslide

3G Bereken de conjuncturele en/of structurele werkloosheid

Slide 22 - Tekstslide

3H Met hoeveel moeten de Io veranderen om een situatie van bestedingsevenwicht te bereiken?

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht
Maak:
oefenopgave 4
blz 19

Slide 24 - Tekstslide