AE-14 Les 3 nieuw

Algemene Economie-14
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene EconomieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Algemene Economie-14

Slide 1 - Tekstslide

Les 2:
  • EV = C + I
  • C = cY + Co
  • I = Io
  • Y = EV =>Evenwichtsinkomen

  • S = sY - Co
  • I = Io
  • S = I  => Evenwichtsinkomen

Slide 2 - Tekstslide

Controleren
Opgave 1 en 2

Slide 3 - Tekstslide


A
Ye = 800
B
Ye = 1.100
C
Ye = 300
D
Ye = 367

Slide 4 - Quizvraag


A
0,93
B
0,87
C
0,90
D
0,97

Slide 5 - Quizvraag


1C
A
S = 200
B
S = 275
C
S = 125
D
S = 75

Slide 6 - Quizvraag

1D Leidt het evenwichtsinkomen grafisch af
Y = EV


EV = 0,75Y + 275

Slide 7 - Tekstslide


2A
A
Ye= 110
B
Ye = 200
C
Ye = 1.100
D
Ye = 84

Slide 8 - Quizvraag


2B
A
c = 0,9 en C/Y = 0,96
B
c = 0,9 en C/Y = 0,84
C
C = 0,1 en C/Y = 0,16
D
c = 0,1 en C/Y = 0,75

Slide 9 - Quizvraag


2C
A
= Co
B
= Io
C
= 110
D
= 20

Slide 10 - Quizvraag

2D Leidt het evenwichtsinkomen grafisch af
S = I
Teken
* I = 45


* S = 0,1Y - 65

Slide 11 - Tekstslide

Wat ga je leren:
  • Constateren van de  conjunctuurfasen volgens Keynes
  • Berekenen  van de Multiplier
  •  Type werkloosheid afleiden

Slide 12 - Tekstslide

Noem de 4 conjunctuurfasen (Ae-7)

Slide 13 - Open vraag

In welke conjunctuurfase bevindt Aruba zich? Motiveer je antwoord.

Slide 14 - Open vraag

§7 Bestedingsevenwicht, multiplier en werkgelegenheid
EV = Y                => evenwichtsinkomen 
Wenselijk: EV = Y max       Ymax = productiecapaciteit
                                                => bestedingsevenwicht

Slide 15 - Tekstslide

Model van Keynes => 3 conjunctuurfasen

EV< Ymax  => onderbesteding  => lage bezettingsgraad
                                                                  conjuncturele werkloosheid
                                                                  structurele werkloosheid?

EV = Ymax => bestedingsevenwicht => volledige bezetting
                                                                    conj.wlh = 0
                                                                    str. wlh ?

EV > Y max => overbesteding      => bestedingsinflatie
                                                                  conj.wlh = 0
                                                                  str.wlh?

Slide 16 - Tekstslide

Multiplier = het getal dat aangeeft met hoeveel het nationaal inkomen verandert als de autonome bestedingen veranderen
Voorbeeld
C = 0,8Y + 100
I = 50
EV = Y


=> Ye = 750
=> EV = 0,8Y + 150
Berekenen multiplier:
Ye = multiplier x autonome bestedingen
750 = m x 150            (Co + Io = 100 + 50)
m = 750/150 = 5

Slide 17 - Tekstslide

Theorie vs Werkelijkheid
Om de economie te stimuleren gaat de overheid 50 miljard extra uitgeven.       Oo is 50 de m is 4* Wat voor gevolgen heeft dit voor het nationaal inkomen volgens de theorie?
*Klopt dit met de werkelijkheid?

Slide 18 - Tekstslide

Het multipliereffect wordt beperk door het:

Spaarlek: als de gezinnen hun extra inkomen niet gebruiken                               voor extra consumptie, maar het geld gaan sparen.

Belastinglek: een groot gedeelte van het extra verdiende
                           inkomen lekt weg naar de belastingen.

Importlek: als het extra verdiende inkomen gebruikt wordt om                             buitenlandse producten mee te kopen.


Hoe hoger de spaar- of belasting- of importqoute, hoe minder het nationaal inkomen zal groeien na een bestedingsimpuls. 

Slide 19 - Tekstslide

Gegeven: Ymax = 850
Conjuctuurfase? 
Ye = 750           EV = 750
                     Ymax = 850    => onderbesteding, want Ye < Y max
Met hoeveel moeten Co toenemen om bestedingsevenwicht te bereiken?
Stap 1     m = ?   => m = 5 (zie slide 7)
Stap 2   ∆Y = Ymax - Ye = 850 - 750 = 100
Stap 3   ∆Y = m x ∆ Co
             100 = 5 x ∆ Co => ∆ Co = 20

Slide 20 - Tekstslide

Werkgelegenheid en werkloosheid
Wf        => Ye / Ap           = Feitelijke werkgelegenheid
Wmax => Ymax /Ap      = Maximale werkgelegenheid
N  = Beroepsbevolking (gegeven)

Conj. wlh = Wmax - Wf  (In overbesteding conj.wlh = 0!!)
Str. wlh     = N - Wmax   

Slide 21 - Tekstslide

Werkgelegenheid en werkloosheid
Voorbeeld:
EV = 0,8Y + 150                                 Ymax = 850
EV = Y                 => Ye = 750           Ap = 100.000
                                                             N = 9.250.000


Wf? => 750 miljard/ 100.000       = 7,5 Miljoen mensen
Wmax? => 850 miljard/100.000 = 8,5 miljoen mensen
                                                       N  = 9,25 miljoen mensen

Conj. wlh = Wmax - Wf = 8,5 - 7,5    = 1 miljoen mensen
Str. wlh     = N - Wmax   = 9,25 - 8,5 = 0,75 miljoen mensen

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Opdracht 
*Rond af 
oefenopgave 3
* Maak oefenopgave 4
blz 19

Slide 24 - Tekstslide