Economische modellen voorbereiding vgt

Economische modellen
hoofdstuk 1 t/m 3
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Economische modellen
hoofdstuk 1 t/m 3

Slide 1 - Tekstslide

Onderbesteding
Effectieve vraag is kleiner dan de capaciteit
Weinig werkgelegenheid
Voorraadvorming
Prijzen gaan dalen

Slide 2 - Tekstslide

Overbesteding
Effectieve vraag is groter dan de productiecapaciteit
Werkgelegenheid is hoog
Voorraden dalen
Prijzen gaan stijgen 

Slide 3 - Tekstslide

Arbeidsmarkt
Als bestedingen laag zijn
Weinig vraag naar arbeid
Ruime arbeidsmarkt
Lonen hebben de neiging om te dalen

Slide 4 - Tekstslide

Arbeidsmarkt
Wanneer bestedingen hoog zijn
Veel vraag naar arbeid
Krappe arbeidsmarkt
Lonen hebben de neiging om te stijgen

Slide 5 - Tekstslide

Conjuncturele werkloosheid
Werkloosheid als gevolg van onderbesteding

Slide 6 - Tekstslide

Structurele werkloosheid
Werkloosheid waarin de oorzaak aan de aanbodkant ligt:
Automatisering, verplaatsing werk naar het buitenland, te weinig kapitaalgoederen

Slide 7 - Tekstslide

Klassieken
Er ontstaat automatisch evenwicht. 
Bij onderbesteding weinig vraag naar goederen
Weinig vraag naar arbeid
Loon daalt (loon is kostenpost)
Prijs daalt
Vraag naar goederen stijgen

Slide 8 - Tekstslide

Keynesianen
Bij onderbesteding weinig vraag naar goederen
Lonen moeten omhoog
Koopkracht stijgt
Overheid moet ook meer besteden
Effectieve vraag stijgt

Slide 9 - Tekstslide

Anti-cyclische politiek
Bij onderbesteding gaat de overheid:
belastingen verlagen en overheidsuitgaven verhogen
Tekort overheid loopt op

Bij overbesteding gaat de overheid:
belastingen verhogen en overheidsuitgaven verlagen
Overschot overheid loopt op

Slide 10 - Tekstslide

EV = C + I
C = 0,8 Y + 40
I = 20
Bereken het evenwichtsinkomen

Slide 11 - Open vraag

Evenwichtsinkomen
Y = 0,8 Y + 40 + 20
Y = 0,8 Y + 60
0,2 Y = 60
Y = 300

Slide 12 - Tekstslide

Bestedingsevenwicht
De effectieve vraag is gelijk aan de productiecapaciteit

Slide 13 - Tekstslide


S = I
S = 0,4 Y - 30
I = 40
Bereken het evenwichtsinkomen

Slide 14 - Open vraag

Evenwichtsinkomen
S = I
0,2 Y - 30 = 40
0,2 Y = 70
Y = 350

Slide 15 - Tekstslide

EV = C + IEV = C + I
C = 0,8 Y + 40
I = 20
Bereken de multiplier

Slide 16 - Open vraag

Bereken de multiplier
Y = 0,8 Y + Co + Io
0,2 Y = Co + Io
Y = 5 X (Co + Io)

Slide 17 - Tekstslide