Grammatica - Much/Many/Lots of/Little/Few goede versie

Much, many, a lot of, lots of, few, little, some,any
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Much, many, a lot of, lots of, few, little, some,any

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Much, many, lots of, a lot of (a) little, (a) few
 • (a) little en (a) few gebruik je om te zeggen dat er WEINIG van iets is. 

 • (a) little -> zelfstandige naamwoorden die je NIET kunt tellen. 
 • little (weinig) room, a  little (een beetje) more information

 • (a) few -> bij woorden die je WEL kunt tellen. 
 • few (weinig) boys, a few (een paar) options

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Much, many, lots of, a lot of (a) little, (a) few
 • Deze woorden gebruik je om te zeggen dat er VEEL van iets is. 

 • Much -> zelfstandige naamwoorden die je NIET kan tellen.
 • much time, much water

 • Many -> zelfstandige naamwoorden die je WEL kan tellen. 
 • many cards, many glasses

 • Lots of + a lot of -> bij woorden die je zowel wel als niet kan tellen. 
 • lots of time, a lot of my friends

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • wanneer gebruik je het ?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


     dus zinnen met not of n't 

2. In vraagzinnen
     Do you have any questions?

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 6 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
ANY • wanneer gebruik je het?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
   
             
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME : wanneer gebruik je het
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen; 
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
 not , n't 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kies het woord dat in de zin past. Let op, er past telkens maar 1 woord in de zin.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

I haven't drank too ______ water.
A
many
B
much
C
a lot of
D
lots of

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I'm sorry, I don't have.........time.
A
many
B
a lot of
C
few
D
much

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

That store hasn't got ... notebooks.
A
much
B
a lot of
C
many
D
lots of

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

There are too ......... soldiers to win this fight!
A
much
B
many
C
a lot of
D
lots of

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

Those apples look nice! Shall we get ...?
A
some
B
any

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Did you see ............ animals in the zoo? (veel)
A
much
B
many
C
lots of
D
a lot of

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

..... drinks
A
few
B
little

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

I only have ____ money left.
A
a little
B
a few
C
many
D
much

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We don't have ....... presents. My parents want to save for a trip to Hawaii.
A
many
B
few
C
much
D
little

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb de uitleg begrepen en kan zelfstandig aan het werk.
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Link

Deze slide heeft geen instructies