Focusgroep GO

Presenteren van de data-analyse
Dank-jullie-wel voor de waardevolle input tijdens de interviews! 

Ik heb de data geanalyseerd en mooie quotes uit jullie interviews in het onderzoek kunnen verwerken. 

We starten deze bijeenkomst met een samenvatting van krachten en uitdagingen m.b.t. stage in GO, waarna jullie hier op kunnen reageren met vragen/opmerkingen/tips/tops. 
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesSpeciaal OnderwijsLeerroute 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Presenteren van de data-analyse
Dank-jullie-wel voor de waardevolle input tijdens de interviews! 

Ik heb de data geanalyseerd en mooie quotes uit jullie interviews in het onderzoek kunnen verwerken. 

We starten deze bijeenkomst met een samenvatting van krachten en uitdagingen m.b.t. stage in GO, waarna jullie hier op kunnen reageren met vragen/opmerkingen/tips/tops. 
Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

 • Opvallend veel uitdagingen/verbeteringen die te maken hebben met de voorbereiding en begeleiding vanuit de Pabo. 
 • 9 van de 10 participanten: geen/weinig les  wordt gegeven op de Pabo over ll'en met specifieke onderwijsbehoeften.
 • 8 van de 10:lessen en opdrachten gericht zijn op regulier onderwijs, waardoor deze aangepast moeten worden. Dat lukt UITEINDELIJK wel, maar kost extra tijd. Vakprofilering in verschillende klassen. Anderzijds, is volgens de theorie, ontwerpen/aanpassen van lessen een bekwaamheid die leerkrachten in GO nodig hebben, die heb je dus alvast geoefend.
 • Zelfstandigheid: positief of negatief? Hier zijn jullie meningen over verdeeld. 
 • Studenten en docenten ook regulier georiënteerd. Gebrek aan expertise (7 vd 10). Eenzaam (4 vd 10). Behalve bij de instituutsopleider (5 vd 10).
 • Weinig enthousiasmeren en informeren --> weinig studenten in GO. 

Slide 3 - Tekstslide

 • Mede door vorig benoemde punten: onzekerheid, handelingsverlegen, omgang met leerlingen uitdagend, geen of verkeerd beeld van GO.
 •  Cluster 4: begrenzen.
 • Wat helpend zou zijn, is als er wel contact is met medestudenten in GO, begrip bij docenten, kennis over de doelgroep etc.

Slide 4 - Tekstslide

 • “De Pabo gooit je in het diepe en je WPB vangt je daar ergens weer op”. 
 • Begeleiding van WPB = kracht. In de vorm van feedbackgesprekken, ervaringsgericht en praktijkgericht leren. 
 • Hoge mate aangewezen op begeleiding binnen de stageschool, omdat Pabo hier onvoldoende in faciliteert. 
 • "Ik heb nu een hele goede WPB en ik kan met al mijn vragen bij haar terecht en zij legt mij heel veel uit. Ik lees ook zelf literatuur over de problematieken die je tegenkomt in het speciaal onderwijs om datgene wat ik mis wel op te vullen, want je merkt wel dat je informatie mist wat de pabo niet geeft. "
 • Jullie zijn blij met stage in GO! 
Geef een reactie op de gepresenteerde data.

.Dit kan in de vorm van een opmerking, vraag, toevoeging o.i.d

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

 • Meer diversiteit in de antwoorden. 
 • Kwetsbaar opstellen, benoemen alle WPB maar geen enkele student. 
 • Cluster 4: extra belangrijk om stevig voor de klas te staan.
Passend onderwijs 
De vaardigheden die studenten hebben opgedaan in GO, blijken ook van belang voor leerlingen in het regulier onderwijs. Individueel onderwijs aanbieden, pedagogisch handelen, flexibiliteit, gedrag herkennen, geduld, concreet zijn, duidelijkheid en structuur bieden en grenzen stellen.

Ook in het regulier passend onderwijs kom je leerlingen tegen met specifieke onderwijsbehoeften, hoe meer kennis en ervaring je hier van en mee hebt, hoe beter je met de leerlingen uit je klas om kan gaan en eventueel kan doorverwijzen.
 


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekwaamheidseisen
Pedagogisch!!!
Geen match (6 v/d 10) 
Samenwerken met collega's ontbreekt
 Omgaan met leerlingen met stoornissen

Slide 8 - Tekstslide

 • GO ligt de focus op pedagogisch, de helft van de participanten geeft aan dat dit dus uitgebreid moet worden. 
 • Eisen worden geherformuleerd. Of de belangrijke praktijksituatie past bij geen enkele eis.
 • ontbreekt aan kennis over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kennis over GO, de ontwikkelingsleeftijd of sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor afstemmen van onderwijs nog geleerd dient te worden in de praktijk. Dit is opvallend, want dit is wel een eis waar derdejaars en vierdejaarsstudenten aan moeten voldoen. 
Geef een reactie op de gepresenteerde data.

.Dit kan in de vorm van een opmerking, vraag, toevoeging o.i.d

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

GO-docenten hebben een hogere tolerantie m.b.t. niet-wenselijk gedrag en ervaren dit minder snel als afwijkend. Eens of oneens en waarom? Hoe zit dit bij jezelf?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Droom groot!
Hoe zou stage in GO er uit kunnen zien?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat neem je mee uit deze bijeenkomst?/Wat vond je het meest waardevol?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies