Les 2 thema 2 boek OA

Ontwikkelingspsychologie
- Les 2 periode 6
- H2 boek OA

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
- Les 2 periode 6
- H2 boek OA

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer (interview stage)
Theorie vandaag:
H.2 Groepsplannen en handelingsplannen
Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Vorige keer 
H. 9.7, 9.8 en 2.1
- Groepsplannen
- Verschillende soorten instructies (basisinstructie, verlengde instructie, verkorte instructie

Opdracht stage
- Interview stagebegeleider/ intern begeleider e.d. om te vragen naar de verschillende plannen (H2)

Slide 3 - Tekstslide

Wat heb je aan nieuwe informatie ingewonnen bij het interview/ interviews?

Slide 4 - Woordweb

2.1 Groepsplannen
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.

Slide 5 - Tekstslide

2.2 Verschillende groepsplannen
Didactisch groepsplan
- Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
- Welke hoofstukken, oefeningen, etc.
Pedagogisch groepsplan
- Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
- Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas
- Voor een leerling met ASS: consequent handelen
Groepsplan gedrag
- Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).

Slide 6 - Tekstslide

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

- Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
- Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
   Leren, gedrag of groepsproces

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Augustus 2014: Wet op passend onderwijs
 • Leerlingen met een rugzakje mogen met wat extra hulp deelnemen aan het regulier onderwijs.

Invoering
 • Ontwikkelingsperspectiefplan  
          Handelingsplannen worden voor deze leerlingen vervangen door OPP’s.       

Een plan waarin staat hoe de leerling zich zal ontwikkelen.
 • Doelen opgesteld

Slide 9 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 10 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 11 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
 • Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
 • Welk beleid.
 • Welke visie.
 • Protocollen (pestprotocol)
 • Met welke methodes wordt gewerkt?
                     Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 12 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding
Ambulant begeleider
 • Begeleider, ingehuurd door school, om kind te begeleiden.
 • Speciale expertise.
 • Leerlingen met een LGF (leerling gebonden financiering) heeft recht op een ambulante begeleider
LGF krijgt een leerling die anders in het speciaal onderwijs had gezeten maar nu in het basisonderwijs door ‘de wet op passend onderwijs’.

Slide 13 - Tekstslide

Welke verschillende plannen hebben we besproken?

Slide 14 - Woordweb

Noem zoveel mogelijk kenmerken van een groepsplan

Slide 15 - Woordweb

Noem zoveel mogelijk kenmerken van een handelingsplan.

Slide 16 - Woordweb

Noem zoveel mogelijk kenmerken van een OPP (wat is de volledige benaming, kenmerken, etc.)

Slide 17 - Woordweb