Les 2 (2.1, 2.2, 2.3)

Ontwikkelingspsychologie 
Les 2
 2022-2023
Leerjaar 2 
Nynke van de Voorde
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie 
Les 2
 2022-2023
Leerjaar 2 
Nynke van de Voorde

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer
Tot nu toe.. 
Planning periode 6
Theorie vandaag:
Thema 2 
Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Vorige keer 
Periode 5:
-Boek OA H 9.1 t/m 9.8

Diagnostische toets
Termenschema 
Voortgangstoets 

Slide 3 - Tekstslide

Welke verschillende vormen van instructie ken je?

Slide 4 - Woordweb

Instructies
 1. Basisinstructie
 2. Verlengde instructie
 3. Verkorte instructie

Slide 5 - Tekstslide

2.1 Groepsplannen

Basisinstructie
 • Instructiegevoelige leerlingen
 • Uitleg en aanwijzingen zijn nodig om aan een te taak te beginnen
Verlengde instructie
 • Instructieafhankelijke leerlingen
 • Zonder aanwijzingen kan het kind niet aan de slag
 • Afhankelijk van deze uitleg
Verkorte instructie
 • Instructieonafhankelijke leerlingen
 • Heeft niet veel uitleg nodig en is wellicht al wat zelfstandiger

Slide 6 - Tekstslide

2.2 Verschillende groepsplannen

Slide 7 - Tekstslide

2.2  Verschillende groepsplannen
Didactisch groepsplan
 • Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
 • Welke hoofstukken, oefeningen, etc.
Pedagogisch groepsplan
 • Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
 • Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas
 • Voor een leerling met ASS: consequent handelen
Groepsplan gedrag
 • Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

- Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
- Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
   Leren, gedrag of groepsproces

Slide 11 - Tekstslide

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Augustus 2014: Wet op passend onderwijs
 • Leerlingen met een rugzakje mogen met wat extra hulp deelnemen aan het regulier onderwijs.

Invoering
 • Ontwikkelingsperspectiefplan  
          Handelingsplannen worden voor deze leerlingen vervangen door OPP’s.       

Een plan waarin staat hoe de leerling zich zal ontwikkelen.
 • Doelen opgesteld

Slide 12 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 13 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 14 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
 • Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
 • Welk beleid.
 • Welke visie.
 • Protocollen (pestprotocol)
 • Met welke methodes wordt gewerkt?
                     Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 15 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding
Ambulant begeleider
 • Begeleider, ingehuurd door school, om kind te begeleiden.
 • Speciale expertise.
 • Leerlingen met een LGF (leerling gebonden financiering) heeft recht op een ambulante begeleider
LGF krijgt een leerling die anders in het speciaal onderwijs had gezeten maar nu in het basisonderwijs door ‘de wet op passend onderwijs’.

Slide 16 - Tekstslide

Vragen?
Fijn weekend!!

Slide 17 - Tekstslide