MD Inductie, transformatie en spoelen - Les1 - Inductie door bewegende magneet of winding

Inductie, transformatie en spoelen
ELE2A Hoofdstuk 1
Inductie door een bewegende magneet of winding
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ElectronicaMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Inductie, transformatie en spoelen
ELE2A Hoofdstuk 1
Inductie door een bewegende magneet of winding

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen voor deze les
  1. Je kunt uitleggen op welke twee manieren inductie werkt;
  2. Je kunt vertellen hoe de wet van Lenz luidt;
  3.  Je kunt uitleggen hoe de wet van Lenz in zijn werk gaat;
  4. Je kunt de inductiespanning in één of meerdere windingen berekenen aan de hand van de gegevens.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog over magnetisme?
  1. Pak pen en papier
  2. Schrijf in 2 minuten op wat je nog weet over magnetisme
  3. Vorm met je buurman een groepjesen vergelijk wat jullie al weten (2 min)
  4. Via de spinner (2 groepjes) (2 min)

Slide 3 - Tekstslide

De wet van Lenz

Slide 4 - Tekstslide

De wet van Lenz

Slide 5 - Tekstslide

De wet van Lenz

Slide 6 - Tekstslide

Inductie door een bewegende magneet

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Inductie door een bewegende magneet
Welke klem van de spoel is de + en welke is de -?
(tip gebruik de kurkentrekkerregel).

Slide 9 - Tekstslide

Inductie door een bewegende winding

Slide 10 - Tekstslide

Berekenen van de inductiespanning
De grootte en richting van de inductiespanning per winding wordt bepaald door de fluxverandering en de tijd waarin dat gebeurt.Let op het - teken.

E=NΔtΔΦ

Slide 11 - Tekstslide

Oefening
Tussen welke twee tijdstippen ontstaat de grootste (+ of -) inductiespanning? (zie grafiek flux als functie van de tijd)

Slide 12 - Tekstslide

Berekenen van de inductiespanning
Een omgebouwde versie resulteert in de volgende formule

E=NBlv

Slide 13 - Tekstslide

Oefening
Een geleider met een lengte van 30 cm verplaatsen we in een magnetisch veld met een veldsterkte van 106 A/m met een snelheid van 2 m/s. Bereken de spanning die in deze geleider wordt geïnduceerd.

Slide 14 - Tekstslide

Inductiespanning
Een geleider met een lengte van 30 cm verplaatsen we in een magnetisch veld met een veldsterkte van 106 A/m met een snelheid van 2 m/s. Bereken de spanning die in deze geleider wordt geïnduceerd.
H=106A/m   en    l=30cm -> 0,3m  en v=2m/s
B=μH=μ0μrH=4π1071106=1,26T
E=NBlv=11,260,32=0,756V

Slide 15 - Tekstslide

Opgaven
Maak de instaptoets op blz 58 en 59

Slide 16 - Tekstslide