College 2: theorievorming SAMR en Bloom

ICT Actueel
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

ICT Actueel

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agenda
 • Terugblik: 3 concept leervragen
 • Theorievorming: TPACK
 • Theorievorming: SAMR & Bloom

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: huiswerk

 • Vorm maximaal drietallen (2 min p.p.)
 • Bevraag elkaar op de 3 concept leervragen & Plan van aanpak
 • Geef elkaar feedback 
timer
6:00

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Succesvol lesgeven met behulp van ICT: theorievorming
 • TPACK (Koehler & Mishra)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

02:41
Het TPACK-model heeft als doel om...
A
vakkennis & vakdidactiek goed te combineren
B
vakkennis & ICT-didactiek goed te combineren
C
vakdidactiek& & ICT-didactiek goed te combineren
D
vakkennis, vakdidactiek & ICT-didactiek goed te combineren

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

TPACK
Bron
Koehler en Mishra, 2005

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK: toepassing
 • TPACK-triplet
 • Spelvorm (analoog kaartspel)
 • Gratis pdf (klik)
 • Onderdeel van 'Kleppen dicht'
 • 12 inhoudskaarten 
 • 3x 13 kaarten (12+joker)
 • 2 kaarten per cat --> 6 in totaal --> doel triplet (I,T,D)
 • Inbrenger vult 6e kaart aanSlide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het TPACK-model heeft als doel om...
A
vakkennis & vakdidactiek goed te combineren
B
vakkennis & ICT-didactiek goed te combineren
C
vakdidactiek& & ICT-didactiek goed te combineren
D
vakkennis, vakdidactiek & ICT-didactiek goed te combineren

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling: Concretiseren concept leervragen
Enkele tips:
 • Kies een overkoepelend onderdeel van het DI-model (voor welke fase zoek je een oplossing?)
 • Hulp bij formuleren:
Hoe kan ik in [lesfase 'X'] ervoor zorgen dat ze [doel 'X'] bereiken door het inzetten van [ICT-tool 'X']

Zorg ervoor dat deze drie variabelen logisch met elkaar in verband staan.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tip: helicopterview
Maak een beredeneerde keuze over (check TPaCK uit College 1): 
• Lesinhoud (CK, binnen TPaCK) 
• Werkvorm (PK, binnen TPaCK) 
• Ict-tool       (TK, binnen TPaCK) 
• Rol docent (buitenste cirkel)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus TPACK
 • TPACK-triplet
 • Onderdeel van 'Kleppen dicht'
 • Vorm: viertallen


timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

12x didactiek
12x tech
25x inhoud --> kies 12, inclusief joker. de rest heb je in dit spel niet meer nodig.

Schud apart de 3 stapels (12, 12, 12)

iedereen krijgt 2 per stapel (6 startkaarten)

Wie de slag wint is 1 kaart kwijt, tenzij hij aan de beurt was, dan 3. Doel is om alles kwijt te raken. Alleen andere teamleden mogen oordelen wat het beste idee is.
Terugblik: TPACK
 1. Je krijgt één casus te zien.
 2. Bedenk als groep a.d.h.v. het gegeven voorbeeld zelf een casus.
 3. Geef de casus door aan de andere groep. Noteer en licht CK, PK en TK toe.

 • Vorm tweetallen timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: TPACK (Casus)
Authentieke casus TPACK Roberto: 01-11-2018
Een docent geeft les op 2-vmbo TG en wil graag een bedrijfskolom aanleren. Hij heeft nagedacht over de in te zetten didactiek. Hij wil de leerlingen een bedrijfskolom op een juiste volgorde laten leggen, iets wat een vast doel is voor 2-TG. Hiervoor knipt hij een bedrijfskolom op in alle losse onderdelen, die de leerlingen vervolgens op een juiste volgorde moeten leggen en in groepjes van drie uit moeten leggen waarom dit juist is. De docent mist eigenaarschap en authenticiteit in de opdracht. Hij wil graag dat ze een doorleeft beeld krijgen van dit thema. 
Om dit te bereiken, krijgen de leerlingen de opdracht om een product te kiezen en daarvan de bedrijfskolom vorm te geven. De docent kiest voor Poplet, zodat de leerlingen multimedia kunnen toevoegen aan de bedrijfskolom. Hiermee hebben ze de optie om zowel tekstueel, alsook visueel en auditief content toe te voegen. 

Ten slotte vraagt hij de leerlingen dit klassikaal te presenteren.

Voorbeeld: zie PPT op #OOtimer
5:00

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Succesvol lesgeven met behulp van ICT: theorievorming
 1. TPACK (Koehler & Mishra)
 2. SAMR & Taxonomie van Bloom (Puentedura) 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
Bron
Puentedura, 2006

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: voorbeeld AK
 • S = Google earth i.p.v. een atlas
 • A = meetinstrument gebruiken voor afstand
 • M = lagen gebruiken voor 3D
 • R = eigen tour laten maken en delen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: voorbeeld EC
 • S = het tekstboek over werkloosheid op een tablet lezen
 • A = digitale methode met klikbare afbeeldingen (vergroten)
 • M = een videoclip over het thema bekijken en vragen maken
 • R = zelf uitbeelden van werkloosheidsvormen in een video


Praktijkvoorbeeld 2 Roberto: college 1 globalisering (Dollar Street + transfer)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

SAMR: vragen die je jezelf vooraf kunt stellen
Substitution: wat levert het vervangen van de oude hulpmiddelen door (nieuwe) technologie mij en mijn leerlingen op? 
 
Van substitution naar augmentation: heb ik een fundamentele verbetering toegevoegd? 
 
Van augmentation naar modification: hoe is de oorspronkelijke leertaak aangepast? 
 
Van modification naar redefinition: wat is de nieuwe leertaak? In hoeverre wordt deze mogelijk gemaakt door op en unieke wijze gebruik te maken van ICT?  

Bron
Slobbe van, P. & Ast van, M. (2019, pp. 39)) Kleppen open.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom:
van laag naar hoog
begrijpen
analyseren
onthouden
evalueren
creëren
toepassen

Slide 22 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Taxonomie van Bloom (klik)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR & Bloom geïntegreerd (I)

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik: uitwisselen & feedback
 1. Welke leervraag wil je verkennen?
 2. Wat heb je nodig om de volgende stap te maken?

 • Vorm maximaal drietallen (2 min p.p.)
 • Bevraag elkaar op de leervraag & Plan van aanpak
 • Geef elkaar feedback 
timer
6:00

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 ding die jou vandaag verrast heeft

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem 1 thema van vandaag waar jij nog meer over wilt leren

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • 1 concept leervraag; zie dia 11
 • Casus van T-pack mee! Zie dia 14-16

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra uitleg

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervlechting van het DI-model en ICT-didactiek
Welke ict-tools kun je zoal inzetten bij verschillende lesfases? 

 • Stap-voor-stap de lesfases bekijken
 • Kiezen uit de de niveau's van Bloom
 • Kiezen op leeractiviteit
 • www.doedactiek.nl

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek (II)

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek (III)
 • Kijk even rustig naar wat er allemaal te vinden is 
 • Wat vond je interessant/wat neem je mee?


timer
10:00

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT-tools: vakdidactiek (1)

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra uitleg

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructies