1.3 Energetica van mariene ecosystemen

1.3 Energetica van mariene ecosystemen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.3 Energetica van mariene ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Autotroof en heterotroof
 • Autotrofe organismen kunnen hun eigen voedsel maken door het vormen van organische stoffen uit anorganische moleculen
  - Fotosynthese
  - Chemosynthese 
 • Heterotrofe organismen krijgen hun energie door zich te voeden met andere organismen
  - Consumenten: herbivoor, omnivoor, of carnivoor 

Slide 2 - Tekstslide

Fotosynthese
 • Koolstofdioxide + water + licht --> glucose + zuurstof 
 • Foto-autotrofe organismen
 • Wateroppervlak

Slide 3 - Tekstslide

Chemosynthese
 • Ecosystemen waar geen licht beschikbaar is voor productiviteit
 • Hydrothermische openingen
  - Warm water met opgeloste chemische stoffen 
 • Chemo-autotrofe organismen (extremofielen)
  - 2000 – 7700 meter diepte
  - 2 – 400 graden Celcius
 • Waterstofsulfide + zuurstof + koolstofdioxide --> suiker + water + zwavel
  - Meerdere reactievergelijkingen mogelijk
  - Bijproducten verschillen per reactievergelijking

Slide 4 - Tekstslide

Chloroplasten
 • Primaire pigment fotosynthese is chlorofyl a
 • Chlorofyl b, carotenoiden
 • Geven planten de groene kleur
 • Ontstaan door endosymbiose

Slide 5 - Tekstslide

Absorptie
 • Verschillende pigmenten kunnen verschillende golflengten licht opnemen

Slide 6 - Tekstslide

Absorptie
 • Mariene soorten hebben verschillende pigmenten afhankelijk van de diepte waar ze voorkomen. 
 • Blauw licht bereikt het diepste deel, rood licht verdwijnt het eerst

Slide 7 - Tekstslide

Absorptie
 • Opgeloste deeltjes verminderen het doordringen van het licht
 • Troebelheid van het water wordt gemeten met een Secchi disk.

Slide 8 - Tekstslide

Beperkende factoren
 • Voedingsstoffen
 • Hoeveelheid en golflengte licht
 • Temperatuur
 • Concentratie koolstofdioxide 

Slide 9 - Tekstslide

Productiviteit
 • Primaire productiviteit: Snelheid van productie van nieuwe biomassa (suikers) door autotrofe organismen (producenten)
 • Verbranding: Proces waardoor alle levende organismen de energie vrijmaken die is vastgelegd in organische moleculen zoals suikers
  - Energie gebruikt om metabolische reacties organisme uit te voeren
  - Glucose + zuurstof --> koolstofdioxide + water + energie

Slide 10 - Tekstslide

Bruto en netto primaire productie
 • Bruto: hoeveelheid energie die producenten kunnen vastleggen  
 • Netto: hoeveelheid energie die overblijft om nieuwe biomassa te maken na respiratie (NPP = BPP - R )

Slide 11 - Tekstslide

Meten productie
 • Verandering zuurstof en koolstofdioxide concentratie
 • Lichte (doorzichtige) en donkere flessen op verschillende dieptes
 • Bruto- en netto primaire productie uitrekenen
 • Deep chlorophyll maximum (DCM)
 • Compensatiepunt

Slide 12 - Tekstslide

Compensatiepunt
 • Respiratie en fotosynthese gelijk (NPP = 0)
 • Beneden compensatiepunt nog wel licht beschikbaar, maar producenten kunnen niet overleven want respiratie is groter dan fotosynthese (disfotische zone)
 • Afotische zone geen licht

Slide 13 - Tekstslide

Producenten
 • Primaire producenten basis van alle voedselketens en voedselwebben 
 • Fytoplankton (algen) belangrijkste autotroof in de oceaan
  - Diatomeeën, dinoflagellaten, cyanobacteriën 
  - Fytoplankton gegeten door zoöplankton 
 • Macroalgen (kelp)
 • Gewortelde planten (zeegras)

Slide 14 - Tekstslide

Diatomeeën
 • Eencellig fytoplankton
 • Oceanisch oppervlaktewater
 • Celwanden van silicum

Slide 15 - Tekstslide

Dinoflagellaten
 • Eencelligen 
 • Oceanisch oppervlaktewater 
 • Toxische algenbloeien 
 • Bioluminiscentie (zeevonk) 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Zooxanthellen
 • Dinoflagellaten
 • Leven in mariene organismen
  - Koralen, kwallen, anemonen
 • Mutualistisch
 • Verschillende soorten hebben verschillende kleuren

Slide 18 - Tekstslide

Cyanobacteriën
 • Fotosynthetische bacteriën
 • Een van de eerste levensvormen op aarde
 • Oppervlaktewater
 • Cyanotoxinen

Slide 19 - Tekstslide

Algenbloei
 • Veel voedingsstoffen leidt tot explosieve algengroei
 • Algen produceren toxinen (rode getijden)
 • Dode algen worden afgebroken door reducenten die daarbij veel zuurstof verbruiken (dode zones)

Slide 20 - Tekstslide

Sargassum
 • Bruine macroalgen
 • Open zee
 • Los ronddrijvende matten
 • Voedselbron en bescherming

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Zeegras
 • Groene, bloeiende planten
 • Belangrijk als zuurstof producent en primaire producent in voedselweb
 • Wortelsysteem stabiliseert substraat

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Kelp
 • Bruine macroalgen
 • Koud voedingsstofrijk water
 • Basis voedselweb, stabiliseren ecosysteem en creëren habitat

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Werkcollege
 • Practicum 1.3
  - Preparaten ophalen, werken in drietallen (twee preparaten)
  Microscoop: beginnen op kleinste vergroting (rood, 40x), scherp stellen met grote schroef. Als je naar grotere vergroting gaat (geel of blauw) scherpstellen met kleine schroef!
  - Opruimen: preparaten inleveren, kleinste vergroting boven de tafel draaien, tafel naar beneden draaien met grote schroef
 • PO: Artikel lezen, belangrijke informatie markeren, toevoegen aan  map

Slide 27 - Tekstslide