Les 3 Thermodynamica vakdidactiek

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.Leerdoelen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.Leerdoelen

Slide 1 - Tekstslide

Artikel (Bruijn, H de (2009)
Wat neem je uit het artikel mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

Artikel (Bruijn, H de (2009)
Aan welke pijler wil je graag aandacht besteden?

Slide 4 - Woordweb

Quickscan
Taalsteun
Interactie
Context

Slide 5 - Tekstslide

Kies uit de PowerPoint presentatie over context, interactie en taalsteun een werkvorm passend bij de pijler waar je meer aandacht aan wil gaan besteden en geef aan hoe je les hierdoor zou verbeteren.

Slide 6 - Woordweb

Podcast
Onbehaarde apen: waarom praten we zoveel? 

Slide 7 - Tekstslide

Welke pijler komt in deze podcast aan bod? Hoe zou je dit toe kunnen passen in je eigen lespraktijk?

Slide 8 - Woordweb

Didactisch coachen
Hoe activeer & motiveer ik mijn leerlingen?
Leraar bevorderd het leren en de motivatie van leerlingen door vragen te stellen, feedback te geven en beperkt aanwijzingen te geven.

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn de kenmerken van effectieve feedback?

Slide 10 - Woordweb

Effectieve feedback
- Overwegend positief
- Specifiek
- Kort
- Doelgericht
- Op de inhoud, strategie, modus en persoonlijke kwaliteiten

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Feedback ontvangen
Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om er nooit meer naar om te kijken. Je kunt feedback beter zien als een kans om iets te leren. Hoe? Door goed te luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te bedenken wat je ermee gaat doen.

Slide 13 - Tekstslide

Lesje over warmte waarin taalsteun is verwerkt

door 

Slide 14 - Tekstslide

Feedback

Slide 15 - Woordweb

Eindopdracht
In de les moeten de pijlers Context, Taalsteun en Interactie herkenbaar aanwezig zijn. Besteed minimaal twee keer aandacht aan elke pijler, liefst op een gevarieerde en originele manier.

Hoeveel aandacht besteed je al aan de pijlers?
Doe de quickscan via Cumlaude (vakdidactiek --> extra achtergrond literatuur en werkvormen)


Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk  bijeenkomst 4
Lees paragraaf 2.7.5 Taalgericht vakonderwijs uit Kortland, K., Mooldijk, A., Poorthuis, H. (2017).
Geef je leerlingen in je stage een stuk tekst te lezen. Laat leerlingen aanwijzen welke woorden zij niet begrijpen. Maak dit voor jezelf en leerlingen zichtbaar door de woorden uit de tekst te schrappen. Is de tekst zo duidelijk voor de leerlingen; waarom wel of niet? Maak een begripsladder van een woord(en) dat niet duidelijk is.

Lesje 3 Warmte: Interactie

Slide 17 - Tekstslide

Wat voor cijfer zou je jezelf willen geven voor je werkhouding?

Slide 18 - Woordweb