M&A blok 3

M & A blok 3
Blok 3 

Jeugdvoorziening/ woonbegeleiding
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3,4

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

M & A blok 3
Blok 3 

Jeugdvoorziening/ woonbegeleiding

Slide 1 - Tekstslide

lesdoelen
Je kunt de volgende begrippen uitleggen en voorbeelden geven:
  • orthopsychiatrische-,   gedrags-, en psychiatrische problemen.
  • ontwikkelingsstoornissen zoals  ADHD,  ASS, ODD 
Je kunt voorbeelden geven van:
  • lichamelijke (fysieke) veranderingen in de puberteit
  • geestelijke (mentale) veranderingen in de puberteit
  • sociale veranderingen/ kenmerken in de puberteit

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Puberteit
Geestelijk en lichamelijk tot 'volwassen' ontwikkelen.
10 - 18 jaar

Lichamelijke veranderingen 
Mentale veranderingen 
Sociale kenmerken/veranderingen

Slide 4 - Tekstslide

Puberteit.....Waar denk jij aan?

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Video

Noem de lichamelijke veranderingen in de puberteit bij een jongen.

Slide 7 - Open vraag

Noem de lichamelijke veranderingen in de puberteit bij een meisje.

Slide 8 - Open vraag

Noem een paar geestelijke en/of sociale veranderingen in de puberteit

Slide 9 - Open vraag

Werken in de jeugdzorg
In een jeugdinstelling wordt zorg verleend aan kinderen en jongeren die orthopsychiatrische problemen hebben (combinatie van ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Naast ernstige gedragsproblemen heb je ook te maken met ontwikkelingsstoornissen  (psychische aandoening die problemen geeft in de normale ontwikkeling. 

Voorbeelden van geestelijke ontwikkelingsstoornissen zijn:
ADHD 
ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
ODD (Oppositional Defiant Disorder)
 

Slide 10 - Tekstslide

Welke leer- en/of gedragsstoornissen ken je?

Slide 11 - Woordweb

Ik heb ........
dyslexie
dyscalculie
ADHD
ADD
ODD
geen van deze diagnoses
anders

Slide 12 - Poll

Wat zijn orthopsychiatrische problemen?

A
Een combinatie van ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.
B
Erfelijk bepaalde, ernstige gedragsproblemen.
C
Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en ODD.

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Voorbeelden van gedragsproblemen

Slide 15 - Woordweb

Gedragsproblemen
druk en impulsief gedrag
dwars en opstandig gedrag
prikkelbaar/ driftig gedrag
asociaal gedrag
veel praten, anderen afleiden van hun werk, niet nadenken maar meteen doen;
niet luisteren naar ouders, docenten, ruzie maken;
woedeuitbarstingen, geïrriteerd en boos reageren op de omgeving;
grof taalgebruik, liegen, stelen, vechten.

Slide 16 - Sleepvraag

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

ADHD is een
A
leerstoornis
B
gedragsstoornis

Slide 19 - Quizvraag

Moeite hebben met aandacht en concentratie/ hyperactief/ impulsief
A
Deze beschrijving hoort bij dyslexie
B
Deze beschrijving hoort bij ADHD
C
Deze beschrijving hoort bij ADD
D
Deze beschrijving hoort bij PDD-NOS

Slide 20 - Quizvraag

gedragsstoornis
leerstoornis
Dyslexie
Dyscalculie
ADHD
ODD
PDD-NOS
Autisme
ASS
ADD

Slide 21 - Sleepvraag

Wanneer iemand gediagnosticeerd is met ADHD, ADD of ODD, dan heeft men een vorm van een
A
lichamelijke beperking
B
Sociale beperking
C
Verstandelijke beperking
D
Geen beperking

Slide 22 - Quizvraag

Kinderen met ADHD hebben een ontwikkelstoornis. Ze hebben problemen met
A
informatieverwerking in de hersenen
B
slecht luisteren en asociaal gedrag
C
concentratie en worden snel afgeleid

Slide 23 - Quizvraag

Wat kan een persoon met ADHD juist heel goed?
A
een persoon met ADHD praat vaak door anderen heen.
B
een persoon met ADHD is perfectionistisch.
C
een persoon met ADHD is erg creatief.
D
een persoon met ADHD kan goed liegen.

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Autisme is dit een stoornis of een ziekte
A
ziekte
B
stoornis

Slide 27 - Quizvraag

Welk kenmerk passen bij autisme
A
vergeetachtig
B
moeilijk ademhalen
C
geen uitdrukkingen herkennen
D
arm niet op kunnen tillen

Slide 28 - Quizvraag

Waar staat ASS voor?
A
Asociale Stress Stoornis
B
Autisme Syndroom Stoornis
C
Autisme Spectrum Stoornis
D
Autisme Stilte Syndroom

Slide 29 - Quizvraag

Welke van de volgende voorbeelden is een leerstoornis?
A
ADD
B
PDD-NOS
C
ADHD
D
dyscalculie

Slide 30 - Quizvraag

Wat is ADHD?
Is een stoornis..................
A
Waarbij je je aandacht heel lang ergens bij kunt houden in combinatie met hyperactief zijn.
B
Waarbij je je aandacht maar kort ergens bij kunt houden in combinatie met hyperventilatie
C
Waarbij je je aandacht maar kortergens bij kunt houden in combinatie met hyperactief zijn
D
Waarbij je moeite hebt met getallen en/ of woorden

Slide 31 - Quizvraag

Ontwikkelingsstoornissen
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
ODD (Oppositional Defiant Disorder)
Deze Kinderen en jongeren zijn druk in hun gedrag. Ze hebben problemen met concentratie en worden snel afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt.
Bij deze kinderen/jongeren werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Ze vinden het vaak moeilijk om te communiceren met andere mensen. Ze ervaren de wereld anders dan de meeste mensen dit doen. Het is een aangeboren stoornis, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
Deze kinderen zijn opstandig en vertonen asociaal gedrag. Ze luisteren slecht, zijn vaak boos en zoeken snel ruzie met anderen. Dit gaat vaak samen met leer- en taalproblemen, depressie en ADHD.

Slide 32 - Sleepvraag

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Dyslexie is een voorbeeld van een:
A
Stoornis
B
Ziekte

Slide 35 - Quizvraag

Dyslexie is een
A
leerstoornis
B
gedragsstoornis

Slide 36 - Quizvraag

Om welke stoornis gaat het hier?
Linda heeft moeite met klokkijken en rekenen.
A
Dyslexie
B
Dyscalculie
C
ADHD
D
PDD-NOS

Slide 37 - Quizvraag

dyscalculie is een..
A
leerstoornis
B
gedragsstoornis

Slide 38 - Quizvraag

sociale en communicatieve problemen/ moeite met non-verbale signalen en veranderingen
A
Deze beschrijving hoort bij dyslexie
B
Deze beschrijving hoort bij PDD-NOS
C
Deze beschrijving hoort bij ADD
D
Deze beschrijving hoort bij dyscalculie

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Link

Slide 41 - Link

Ik heb interesse in het werken met jeugd en jongeren
ja
nee
misschien

Slide 42 - Poll

lesdoelen
Je kunt de volgende begrippen uitleggen en voorbeelden geven:
  • orthopsychiatrische-,   gedrags-, en psychiatrische problemen.
  • ontwikkelingsstoornissen zoals  ADHD,  ASS, ODD 
Je kunt voorbeelden geven van:
  • lichamelijke (fysieke) veranderingen in de puberteit
  • geestelijke (mentale) veranderingen in de puberteit
  • sociale veranderingen/ kenmerken in de puberteit

Slide 43 - Tekstslide