6.1: Warmte en temperatuur

H6: Warmte
1: Warmte en temperatuur
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H6: Warmte
1: Warmte en temperatuur

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je :
-4 elektrische warmtebronnen noemen
-een energie-stroomdiagram van een elektrische warmtebron tekenen en toelichten
-berekenen hoeveel warmte een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert
-het verband tussen temperatuur en tijd meten en weergeven in een diagram
-het verband tussen temperatuur en toegevoegde warmte bepalen en weergeven in een diagram
-en toelichten wat wordt bedoeld met de energiewaarde van voedsel.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen van de les. Bespreek kort wat de leerlingen kunnen verwachten te leren.
Wat weet je al over elektrische warmtebronnen en energie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische Warmtebronnen
Elektrische warmtebronnen zijn apparaten die elektrische energie omzetten in warmte. Voorbeelden zijn een cv-ketel, een broodrooster, een strijkijzer en een waterkoker. Maar bijvoorbeeld ook een dompelaar.

Een niet elektrische warmtebron is bijvoorbeeld een gasbrander!

Slide 4 - Tekstslide

Laat de leerlingen voorbeelden noemen van elektrische warmtebronnen die ze thuis of op school hebben gezien of gebruikt.
Energie-stroomdiagram
Een energie-stroomdiagram laat zien hoe energie door een systeem stroomt. Voor een elektrische warmtebron laat het diagram zien hoe elektrische energie wordt omgezet in warmte-energie.

Slide 5 - Tekstslide

Laat de leerlingen een energie-stroomdiagram maken van een elektrische warmtebron. Bespreek de verschillende onderdelen van het diagram en de energiestromen die erin voorkomen.
Berekenen van warmte-energie (Q)
De hoeveelheid warmte die een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert, kan worden berekend met de formule 
Q = P x t
waarbij Q de warmte-energie is, P het vermogen van de warmtebron in Watt en t de tijd in seconden.

Herkent iemand die formule?


Slide 6 - Tekstslide

Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de hoeveelheid warmte die een warmtebron in een bepaalde tijd levert. Geef enkele voorbeelden en laat de leerlingen de formule Q = P x t gebruiken.
Berekenen van warmte-energie (Q)

Q = E = P x t


Slide 7 - Tekstslide

Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de hoeveelheid warmte die een warmtebron in een bepaalde tijd levert. Geef enkele voorbeelden en laat de leerlingen de formule Q = P x t gebruiken.
Berekenen van warmte-energie (Q)
Q = E = P x t

Waarom zijn die formules hetzelfde? Het energieverbruik van de elektrische warmtebron is even groot als de geleverde warmte (Q). In plaats van de eenheid kWh gaan we nu J (joule) gebruiken. 

1 joule betekend: een apparaat van 1 watt kan er maar 1 seconde op werken.

Slide 8 - Tekstslide

Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de hoeveelheid warmte die een warmtebron in een bepaalde tijd levert. Geef enkele voorbeelden en laat de leerlingen de formule Q = P x t gebruiken.
Temperatuur-tijddiagram
Met een dompelaar kun je water verwarmen, bijvoorbeeld in een bekerglas. Als je elke minuut de temperatuur meet kan je de temperatuurtoename in een bepaalde tijd uittekenen.

Hoe meer water er in je bekerglas zit: hoe langzamer  
het water opwarmt! 
(Toegevoegde) warmte en temperatuur zijn dus 
niet hetzelfde.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verband tussen 
temperatuur en toegevoegde warmte 

De temperatuur en toegevoegde warmte kan je in een grafiek/diagram zetten en daarmee kan je allerlei dingen bepalen, zoals: 
hoeveel energie is er nodig om 50 ml water aan de kook te brengen?

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit wat de energiewaarde van voedsel is en waarom het belangrijk is om te weten hoeveel energie we uit voedsel halen. Bespreek hoe de energiewaarde van voedsel wordt uitgedrukt in kilocalorieën (kcal).

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies