2bk unit 1 lesson 2

Welcome! 
lesson 2    text and words 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Welcome! 
lesson 2    text and words 

Slide 1 - Tekstslide

Chromebook 
unit 1 lesson 2   Cities

Try out 


Slide 2 - Tekstslide

maken opd. 13 + 14 
blz. 19 t/m 21 
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

To do!   unit 1 lesson 2 
 
Boek blz. 21  + 22
maken opd.  15  +  16 

Woordjes leren  (blz. 19) Slide 5 - Tekstslide

Welcome! 
Nakijken opd. 13 t/m 16    (blz.  18)
Grammar:   vragen met do en does

Slide 6 - Tekstslide

Regel vragen stellen
               DO /DOES     +  ONDERWERP   + hele WW +  rest van de zin
                 Do                   I                      hear           noises?
                            Do                  you                 want           some cake?
                              Do                 they                  listen             to  music?

Slide 7 - Tekstslide

De SHIT regel - "DOES"
Does +   onderwerp     + werkwoord (ZONDER "S") - voor SHIT regel (he, she, it)
   Does          he                     go (GOES)                    to school every day?

X

Slide 8 - Tekstslide

Examples
She listens to music in the evening. 
Does she listen (NOT LISTENS) to music in the evening?

We run in the park every Saturday.
Do we run in the park every Saturday?

Slide 9 - Tekstslide

They (listen) to music every evening.
A
listen
B
listens
C
listened
D
listening

Slide 10 - Quizvraag

He (go) to school every day.
A
go
B
went
C
goes
D
gos

Slide 11 - Quizvraag

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Does he have a new pair of shoes?
B
Do he has a new pair of shoes?

Slide 12 - Quizvraag

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 13 - Quizvraag

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 14 - Quizvraag

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 15 - Quizvraag

Maak vragend:
I like trains.
A
Do I like trains?
B
Does I like trains?
C
Like I trains?
D
Do I likes trains?

Slide 16 - Quizvraag

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 17 - Quizvraag

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 18 - Quizvraag

Maak vragend:
Peter does his chores at the weekend.

Slide 19 - Open vraag

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Link

To do!        unit 1 lesson 2
*  vragen met do/does oefenen   (vorige dia) 

*  maken opd.  17  (blz. 21) 
*  lezen:  phrases   (= zinnen) 
*  maken opd.  18  +  19  

 * Practise More    (die na opd. 18) 

Slide 22 - Tekstslide

Welcome! 
Nakijken opd.  17 - 18 - 20 
Grammar:   ontkenningen (don't +  doesn't)
Phrases (= zinnen) leren 

Slide 23 - Tekstslide

Regel  ontkenningen
I, you, we, they - je gebruikt do + not= don't
SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't

Slide 24 - Tekstslide

Negations (ontkenningen)
They go to the cinema once a week.
They do not(don't) go to the cinema once a week.

She drives the car to work.
She does not(doesn't) drive (NOT DRIVES) her car to work.
X

Slide 25 - Tekstslide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 26 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 27 - Quizvraag

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 28 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 29 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We have got a red dog.
A
We haven't got a red dog.
B
We don't have a red dog.
C
We doesn't have a red dog.
D
We don't have got a red dog.

Slide 30 - Quizvraag

Maak ontkennend:
She has a nice dress.
A
She hasn't a nice dress.
B
She hasn't got a nice dress.
C
She don't have a nice dress.
D
She doesn't have a nice dress.

Slide 31 - Quizvraag

Maak ontkennend:
He (do) play football on Saturdays.
A
do
B
does
C
doesn't
D
don't

Slide 32 - Quizvraag

Maak ontkennend:
You (do) hear the music.
A
do
B
don't
C
doesn't
D
does

Slide 33 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sister plays football.

Slide 34 - Open vraag

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 35 - Open vraag

Slide 36 - Link

To do!           unit 1 lesson 2 
*   don't / doesn't  oefenen  via website  (vorige dia) 

 maken opd. 21  (Chromebook of blz. 23) 
*   lezen  phrases  (blz. 24) 
*   maken opd.  22 + 23  + Practise More 

*** S.o. woorden en zinnen lesson 1 + 2  (S.o. volgende week!!!) 

Slide 37 - Tekstslide