2.3 Ik werk/ 2.4 Ik heb geen baan

Vorige les
Even een testje
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Vorige les
Even een testje

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn voorbeelden primaire behoeften?
A
vakantie, uitgaan
B
Kleding, huis, zorg, veiligheid

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het nut van werken (meerdere goed)
A
geld verdienen
B
sociaal contact
C
maatschappelijke/economische doelen behalen
D
Uitkeringstrekkers

Slide 3 - Quizvraag

Sociale zekerheid betekend dat:
A
Elke burger hier aan meebetaald
B
Elke werknemer hier aan meebetaald
C
Iedereen hier aanspraak op kan maken

Slide 4 - Quizvraag

2.3  Ik werk

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Aan het einde van deze les:
 • kun je de begrippen arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, cao en vakbond uitleggen;
 • ken je drie soorten arbeidsovereenkomsten voor een werknemer in loondienst;
 • ken je de rechten en plichten als werknemer in je eigen branche;
 • begrijp je op welke manieren je meer geld kunt verdienen.

Slide 6 - Tekstslide

Wat staat er in een contract?

Slide 7 - Woordweb

Wat staat er in een contract
 •  de naam en woonplaats van jou en je werkgever;
 • - de plaats of plaatsen waar je werkt;
 • - je functie of het soort werk dat je doet;
 • - de datum van indiensttreding;
 • - de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • - hoeveel uur je werkt (per dag of per week);
 • - de hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • - de hoogte van de vakantietoeslag;
 • - het aantal vakantiedagen;
 • - de opzegtermijn;
 • - je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.
 • En …
 • - (eventueel) de lengte van je proeftijd;
 • - (eventueel) je pensioenregeling;
 • - (eventueel) je concurrentiebeding.

Slide 8 - Tekstslide

Begrip
Een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer waarbij de werkgever zich verplicht loon te betalen en de werknemer zich verplicht werk te verrichten volgens aanwijzingen van de werkgever.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

CAO
Als je werkt heb je allerlei verplichtingen, maar je hebt ook rechten.

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan alle afspraken over deze rechten en plichten. Het is een overeenkomst met afspraken tussen werknemers en werkgever in een bepaalde sector. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

2.4 ik heb geen baan

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Aan het einde van deze les:
 • kun je uitleggen wat de begrippen arbeidsmarkt, werkloosheid en UWV inhouden;
 • kun je de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van werkloosheid beschrijven;
 • kun je uitleggen hoe de arbeidsmarkt werkt;
 • weet je op welke voorzieningen je recht hebt als je geen baan hebt.  

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Cijfers

Slide 18 - Tekstslide

Wat is werkloosheid?
 • Geef een beschrijving van ‘werkloosheid’.
 • Welke eisen worden er gesteld aan werkloos zijn?
 • Wanneer ben je officieel werkloos?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Vaardigheden

Slide 21 - Tekstslide

Iedereen die werkt zoekt, is onderdeel van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is het geheel van vraag en aanbod van banen en arbeidskrachten.

 Bij werkloosheid is het aanbod van arbeid groter dan de vraag ernaar. Dit gaat vaak in een cyclus.

Slide 22 - Tekstslide

Zonder werk en dan?
Het kan zijn dat je na je opleiding niet meteen een baan vindt, of dat je bijvoorbeeld na een tijdelijk contract even zonder werk zit. Je kunt dan een beroep doen op sociale voorzieningen.

 Nog geen baan gehad? Je kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen.
Wel al gewerkt? Dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide