1.2 Stoffen

 Stoffen en mengsels

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

 Stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
 • Lesafsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Je leert wat wordt bedoeld met een zuivere stof en een mengsel
 • Begrippen als suspensie, exrtraheren, filtreren, residu

Slide 3 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 4 - Tekstslide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 5 - Quizvraag

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 6 - Quizvraag

Filmpje mengsels
In het filmpje worden 5 mengsels genoemd met voorbeelden. Schrijf dit op.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

5 mengsels uit het filmpje

Slide 9 - Woordweb

Homogene mengsels
 • Oplossing (suiker in water)
 • Legering (brons)
 • Gasmengsel (lucht)

Slide 10 - Tekstslide

Heterogene mengsels
 • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
 • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
 • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
 • Nevel (mist), vloeistof in gas
 • Schuim (bier), gas in vloeistof of vaste stof

Slide 11 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
 • Lezen (begrippen) 1.2 blz. 14 t/m 17 (niet 'Zuivere stof of mengsel?')
 • Maken 10, 13 t/m 16
 • Lesafsluiting

Slide 12 - Tekstslide

Haarlak is een ...
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Nevel
D
Gasmengsel

Slide 13 - Quizvraag

Slootwater is een ...
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Oplossing
D
Schuim

Slide 14 - Quizvraag

Mayonaise is een ...
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Legering
D
Schuim

Slide 15 - Quizvraag

Zeewater is een ...
A
Suspensie
B
Emulsie
C
Oplossing
D
Legering

Slide 16 - Quizvraag