Paradigma's over sociale cohesie & natie en natievorming

Welkom!
Doe je telefoon in de telefoontas
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Doe je telefoon in de telefoontas

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Paradigma's over sociale cohesie (8.3)
Natievorming (8.5)

Uitleg
Aan de slag!


Slide 2 - Tekstslide

Paradigma's over sociale cohesie
 • Aantal en kwaliteit van bindingen
 • Het gevoel een groep te zijn/lid van een gemeenschap
 • Je verantwoordelijk voelen voor elkaar
 • Een beroep op elkaar kunnen doen

Slide 3 - Tekstslide

Functionalisme
Voor het voortbestaan van een samenleving is sociale cohesie nodig
Durkheim:
 • Mensen horen bij groepen: collectieve bewustzijn
 • Groepen hebben een functie binnen een samenleving
 • Toename cohesie door een dominante cultuur en goede integratie in groepen

Slide 4 - Tekstslide

Conflictparadigma
 • Sommige groepen hangen de dominante cultuur niet aan
 • Tegengestelde belangen tussen dominante cultuur en sub- tegencultuur (door sociale ongelijkheid en uitbuiting)
 • Leidt tot gebrek aan sociale cohesie en conflict

Slide 5 - Tekstslide

Sociaal-constructivsme
 • Hoe wordt de sociale cohesie waargenomen, ervaren en gewaardeerd?
 • Onderzoek naar meervoudige identiteit
 • Onderzoek naar grens sociale en persoonlijke identiteit


Slide 6 - Tekstslide

Rationele-actor paradigma
 • Mensen willen voordeel hebben van de relatie/binding en kiezen voor zichzelf
 • Dilemma van collectieve actie
 • Oplossing voor het dilemma: sociale cohesie 
 • Een rationele keuze kan een verklaring zijn voor samenwerking en groepsvorming

Slide 7 - Tekstslide

Wat zorgt voor cohesie in een samenleving?
Vroeger: religie
Proces van secularisering

Oplossing: natievorming

Natie = een volk dat een eigen staat wil vormen of in een eigen staat woont
Etnie (volk): groep met gezamelijke geschiedenis en cultuur, zonder de wens om in een eigen staat te wonen 


Slide 8 - Tekstslide

2 visies op natievorming
Nationalistische school: natie is ontstaan in de middeleeuwen, het is organisch gegroeid en na de vorming van de natie gingen mensen dit in regels vastleggen  -->  staat

 

Modernistische school: staten hebben een rol gespeeld in het proces van natievorming. Staat heeft tradities bedacht om cohesie te bevorderen en dat heeft geleidt tot de natie (‘invented traditions’)

Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag!

Maak opdr 13 blz 60

Slide 10 - Tekstslide