4.5 Atomen tellen

4.5 Atomen tellen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

4.5 Atomen tellen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Aan het eind van deze les:
 • Weet je wat het verschil is tussen een reactieschema en een reactievergelijking
 • Ken je de 4 aanduidingen die achter een formule staan in een reactievergelijking

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wat gebeurt er bij ontleden?
A
Uit 1 beginstof ontstaan 2 of meer reactieproducten
B
Je laat een mengsel reageren
C
Je sorteert de stoffen uit het mengsel op stofeigenschap
D
Je splitst de elementen

Slide 4 - Quizvraag

Wat gebeurt er bij scheiden?
A
Uit een beginstof ontstaan meerdere reactieproducten
B
Je laat een mengsel reageren zodat er meerdere stoffen ontstaan
C
Je sorteert de stoffen uit het mengsel op stofeigenschap
D
Je voert een reactie uit waarbij de elementen weer ontstaan

Slide 5 - Quizvraag

Uit hoeveel atoomsoorten bestaat een niet-ontleedbare stof?
A
1
B
2
C
3
D
meer dan 3

Slide 6 - Quizvraag

Met het toestel van Hofmann kun je water ontleden. Welk type ontledingsreactie wordt er gebruikt?
A
Thermolyse
B
Elektrolyse
C
Fotolyse
D
Fotosynthese

Slide 7 - Quizvraag

Waar denk je wordt de ontleding van water correct weergegeven?
A
H2O2H+O
B
H2OH2+O2
C
2H2O2H2+O2
D
2H2+O22H2O

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag!
Theorie
4.5 Atomen tellen (p. 90-93 hb)
Opdrachten
4.5 Opdracht 58 t/m 64 maak de opdrachten online via de magister!
Nova NaSk2 Klascode: 044617
Huiswerk Afmaken opdracht 58 t/m 64

Slide 12 - Tekstslide

4.5 Atomen tellen

Slide 13 - Tekstslide

deze moet je uit je hoofd leren! Staan op blz 91

Slide 14 - Tekstslide

de fase wordt achter een molecuulformule geschreven tussen haakjes
.

vaste fase (solid)                 = (s)
vloeibare fase (liquid)       = (l)
gas fase (gas)                       = (g)
in water opgelost (aqua) = (aq)

Slide 15 - Tekstslide

7 twee-atomige elementen:

Claire Fietst Naar Haar Oma In Breukelen

of Br-O-N-Cl-I-F-H

BrONClIFH-groep

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Molecuulformules
 • moleculen bestaan uit atomen
 • molecuulformules schrijf je dus met de formules van de atomen.
Bijv:
 • een watermolecuul bestaat uit 2 atomen water en 1 atoom zuurstof
Dus H2O
 • het getal 2 heet index en geeft dus weer dat er 2 atomen waterstof zijn
 • Achter de O staat eigenlijk een 1 maar die mag je weglaten

Slide 18 - Tekstslide

Waar komen de namen vandaan?
koolstofdioxide = CO2                        koolstofmono-oxide = CO
di = twee                                                   mono = één
1 koolstof en 2 zuurstof                      1 koolstof en 1 zuurstof
1 C en 2 O                                                   1 C en 1 O
samen maakt dat CO2                         samen maakt dat CO

Slide 19 - Tekstslide

reactieschema en reactievergelijking


reactieschema = in woorden

reactievergelijking = in molecuulformules

Slide 20 - Tekstslide

wet van behoud van deeltjes

 • er moeten altijd evenveel atomen voor en na de pijl staan:
 • CH4 -->  C  + H2    moet worden:
 •  CH4 -->    C  +  2 H2
 • de 2 voor de Hnoem de coëfficient

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

0

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Wat is het verschil tussen een reactieschema en een reactievergelijking?

Slide 27 - Open vraag

Welke 4 toestandsaanduidingen zijn er?

Slide 28 - Open vraag

Welke getallen mag je aanpassen om een reactievergelijking kloppend te maken?
A
De coefficienten
B
De index
C
De coefficienten en de index
D
De coefficienten en de index van de producten

Slide 29 - Quizvraag


Wat moet er voor CO2 staan om de reactie kloppend te maken?

C6H12O6(s)+6O2(g)6H2O(g)+....CO2(g)
Geef je antwoord als een getal!

Slide 30 - Open vraag

Aan de slag!
Maak nu opdracht 65 a, b, c, d, e in je werkboek.

Blijf in de vergadering! 

Over 10 min gespreken we opdracht 65 a, b, c, d, e
timer
10:00

Slide 31 - Tekstslide

Aan de slag!
Theorie
4.5 Atomen tellen (p. 90-93 hb)
Opdrachten
4.5 Opdracht 65 t/m 71 maak de opdrachten online via de magister!
Nova NaSk2 Klascode: 044617
Huiswerk Afmaken opdracht 58 t/m 71

Slide 32 - Tekstslide