V3 Pargraaf 4.1 + 4.2

4.1 + 4.2
Chemische reacties
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.1 + 4.2
Chemische reacties

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling H3
 • Bouw van een atoom
 • Protonen en neutronen in de kern
 • Elektronen in de schillen eromheen
 • K-schil: 2 elektronen
 • L-schil: 8 elektronen
 • M-schil: 18 elektronen 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

4.1 Kenmerken van reacties
 • H2: Mengen en scheiden van stoffen
 • Stoffen blijven hetzelfde
 • Fase-overgang: stoffen blijven ook hetzelfde, maar in andere fase
 • Stoffen kunnen wel reageren

Slide 4 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties
 • Beginstof(fen) -> reactieproduct(en)
 • Beginstof verdwijnt
 • Reactieproduct ontstaat

 • Andere stoffeneigenschappen

Slide 5 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties
 • Exotherme reactie: er komt energie vrij
 • Endotherme reactie: er is energie nodig
 • Bij elke chemische reactie is er zo'n energie-effect
 • Wet van behoud van massa:
 • De totale massa van de beginstoffen is gelijk aan de totale massa van de reactieproducten.

Slide 6 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties
 • Reactietemperatuur: temperatuur die nodig is om de reactie te laten verlopen
 • Papier is brandbaar, maar brandt niet bij kamertemperatuur

Slide 7 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties samengevat
 • Beginstoffen veranderen in reactieproducten en de stofeigenschappen zijn veranderd
 • Er is altijd een energie-effect
 • Totale massa van beginstoffen is gelijk aan totale massa van reactieproducten
 • Er is een bepaalde reactietemperatuur nodig om de reactie te laten verlopen

Slide 8 - Tekstslide

4.1 Reactiesnelheid
 • Soort stof: stoffen reageren anders.
 • Verdelingsgraad: Hoe fijner verdeeld, hoe sneller de reactie.
 • Concentratie: Hoe groter de concentratie, hoe groter de reactiesnelheid.
 • Temperatuur: Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de reactiesnelheid.
 • Katalysator: vergroot reactiesnelheid. Wordt gebruikt, maar niet verbruikt.

Slide 9 - Tekstslide

Is het stollen van kaarsvet een chemische reactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Is het bakken van een pannenkoek een chemische reactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quizvraag

4.2 Reactievergelijkingen
 • Reactieschema: koolstof(s) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g)
 • Reactievergelijking: woorden vervangen door molecuulformules 
 • Kloppend maken: voor en na de pijl evenveel atomen
 • Een reactievergelijking is pas reactievergelijking als hij kloppend is!

Slide 12 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen
 • Stap 1: Stel het reactieschema op
 • Stap 2: Vervang nu elke stofnaam door bijbehorende formule
 • Stap 3: Stel de kloppende reactievergelijking op
 • Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt

Slide 13 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen voorbeeld
 • Voor de verbranding van methaan (CH4) is zuurstof (O2) nodig. De reactieproducten zijn koolstofdioxide (CO2) en water (H2O). 
 • Stap 1: methaan (g) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g) + water (l)
 • Stap 2: CH4 (g) + O2 (g) -> CO2 (g) + H2O (l)
 • Wet van behoud van massa klopt nu nog niet! Links en rechts van de pijl staan niet zelfde aantal atomen.
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + O2 (g) -> 1 CO2 (g) + H2O (l)
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + O2 (g) -> 1 CO2 (g) + 2 H2O (l)
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + 2 O2 (g) -> 1 CO2 (g) + 2 H2O (l)
  Staat er een 1, dan laat je die weg in de uiteindelijke reactievergelijking: 
 • Stap 3: CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (l)

Slide 14 - Tekstslide

Maak de volgende reactievergelijking kloppend:
... H2 + ... N2 -> ... NH3

Slide 15 - Open vraag

4.2 Reactievergelijkingen
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Blad op Magister
 • Applet op Magister: phet.colorado.edu

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link